ตั้งค่าสื่อบันทึก (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว): โหมดบันทึกภาพ

ท่านสามารถเลือกวิธีการบันทึกภาพได้ เช่น บันทึกภาพเดียวกันลงในการ์ดหน่วยความจำสองชุด หรือบันทึกภาพประเภทต่าง ๆ ลงในการ์ดหน่วยความจำสองชุด

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [สื่อ][ตั้งค่าสื่อบันทึก][โหมดบันทึกภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายการตำแหน่งการบันทึกภาพตามโหมดการบันทึก

โหมดบันทึกภาพ ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่เลือกใน [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำอีกช่องหนึ่ง
ปกติ ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ไม่สามารถใช้ได้
บันทึกพร้อมกัน () ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง
บันทึกพร้อมกัน () ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหว
บ.พร้อม (/) ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว
จัดเรียง() ภาพนิ่ง (RAW)/ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง (JPEG)
จัดเรียง(RAW/HEIF) ภาพนิ่ง (RAW)/ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง (HEIF)
จัดเรียง() ภาพนิ่ง (JPEG)/ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง (RAW)
จัดเรียง(HEIF/RAW) ภาพนิ่ง (HEIF)/ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง (RAW)
จัดเรียง(/) ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว