การหมุนภาพที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ (หมุนการแสดงภาพ)

เลือกทิศทางเมื่อเปิดดูภาพนิ่งที่บันทึกไว้

  1. MENU(เล่น) → [ตัวเลือกการเล่น][หมุนการแสดงภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
เมื่อท่านหมุนกล้อง กล้องจะตรวจจับทิศทางแนวตั้งและแนวนอน แล้วแสดงภาพที่กำลังดูตามทิศทางของกล้อง
แมนนวล:
ภาพที่ถ่ายแนวตั้งจะแสดงในแนวตั้ง ถ้าท่านตั้งค่าแนวภาพโดยใช้ฟังก์ชั่น [หมุน] ภาพจะปรากฏตามนั้น
ปิด:
ภาพจะแสดงในแนวนอนเสมอ

หมายเหตุ

  • ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายในแนวตั้งจะเล่นในแนวนอนระหว่างการเปิดดูภาพเคลื่อนไหว