หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของแท้ของ Sony เท่านั้น
 • ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่อาจแสดงปริมาณไม่ถูกต้องภายใต้สภาพการใช้งานหรือสภาวะแวดล้อมบางอย่าง
 • อย่าให้แบตเตอรี่เปียกน้ำ แบตเตอรี่ไม่กันน้ำ
 • อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูงมาก เช่น ในรถยนต์หรือถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรง

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

 • ทำการชาร์จแบตเตอรี่ (ที่ให้มาด้วย) ก่อนเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ครั้งแรก
 • แบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้จะค่อยๆ คลายประจุทีละน้อย แม้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ในแต่ละครั้งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการถ่ายภาพ
 • ห้ามใช้แบตเตอรี่อื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ว่าให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการรั่วไหล ความร้อนสูงเกิน การระเบิด ไฟฟ้าช็อต แผลไหม้ หรืออาการบาดเจ็บอื่น ๆ ได้
 • กรณีที่ใช้แบตเตอรี่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ไฟชาร์จ (CHARGE) อาจกะพริบถี่ๆ ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อชาร์จใหม่
 • ขอแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 10 °C ถึง 30 °C หากอุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างถูกต้อง
 • ระบบจ่ายไฟภายนอกบางชนิดอาจทำให้ไม่สามารถสั่งงานในบางลักษณะได้
 • หลังชาร์จเสร็จ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับติดผนังหากชาร์จด้วยเครื่องชาร์จ หรือถอดสาย USB ออกจากกล้องหากชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่แบตเตอรี่ยังอยู่ในกล้อง หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อาจทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
 • อย่าชาร์จก้อนแบตเตอรี่ต่อเนื่องหรือชาร์จซ้ำๆ โดยไม่ใช้งานแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มแล้วหรือใกล้จะเต็มแล้ว การทำเช่นนี้อาจทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเสื่อมลง
 • ถ้าหากไฟชาร์จของผลิตภัณฑ์กะพริบขณะกำลังชาร์จ ให้ถอดแบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จออก แล้วใส่แบตเตอรี่ก้อนเดิมนั้นเข้าไปในผลิตภัณฑ์อย่างแน่นหนา ถ้าหากไฟชาร์จกะพริบอีกครั้ง อาจจะแสดงว่าแบตเตอรี่เกิดข้อผิดพลาด หรือท่านได้ใส่แบตเตอรี่ชนิดอื่นนอกเหนือจากชนิดที่ระบุ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เป็นชนิดที่กำหนดหรือไม่
  ถ้าหากแบตเตอรี่เป็นชนิดที่ระบุ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วเปลี่ยนเป็นก้อนใหม่หรือก้อนอื่น พร้อมทั้งตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่เพิ่งใส่เข้าไปนั้นชาร์จได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าแบตเตอรี่ที่เพิ่งใส่เข้าไปชาร์จอย่างถูกต้อง แสดงว่าแบตเตอรี่ก้อนที่ใส่ก่อนหน้านี้อาจชำรุด

ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่

 • ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่ปรากฏบนหน้าจอ

  ภาพประกอบของไอคอนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่

  A: แบตเตอรี่สูง

  B: แบตเตอรี่หมด

 • ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่าที่ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่จะปรากฏอย่างถูกต้อง
 • ตัวแสดงปริมาณแบตเตอรี่อาจแสดงปริมาณไม่ถูกต้องภายใต้สภาพการใช้งานหรือสภาวะแวดล้อมบางอย่าง
 • ถ้าปริมาณแบตเตอรี่ไม่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม DISP (การตั้งค่าแสดงผล) เพื่อแสดงปริมาณแบตเตอรี่

การใช้งานแบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ดังนั้นในที่เย็น ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะใช้งานได้นาน ขอแนะนำให้พกแบตเตอรี่ติดตัวไว้ในกระเป๋าที่ชิดกับร่างกายของท่านเพื่อให้แบตเตอรี่อุ่น และใส่แบตเตอรี่เข้าในผลิตภัณฑ์ทันทีก่อนเริ่มถ่ายภาพ ระวังการลัดวงจรไฟฟ้า หากมีวัตถุโลหะ เช่น กุญแจ อยู่ในกระเป๋าของท่าน
 • ประจุแบตเตอรี่อาจหมดอย่างรวดเร็วถ้าท่านใช้แฟลชหรือถ่ายภาพต่อเนื่องบ่อยครั้ง เปิด/ปิดกล้องบ่อยครั้ง หรือตั้งค่าจอภาพให้สว่างมาก
 • ขอแนะนำให้เตรียมแบตเตอรี่สำรองและทดลองถ่ายภาพก่อนถ่ายภาพจริง
 • ถ้าขั้วแบตเตอรี่สกปรก ท่านอาจไม่สามารถเปิดผลิตภัณฑ์ หรือแบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จอย่างถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดแบตเตอรี่โดยเช็ดฝุ่นออกเบาๆ ด้วยผ้านุ่ม หรือก้านสำลี

วิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่

เพื่อคงการทำงานของแบตเตอรี่ ให้ชาร์จแบตเตอรี่และคลายประจุแบตเตอรี่ในกล้องจนหมดอย่างน้อยปีละครั้งก่อนจัดเก็บ หลังจากถอดแบตเตอรี่ออกจากกล้องแล้ว ให้เก็บแบตเตอรี่ในที่เย็นและแห้ง

อายุการใช้งานแบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ถ้าท่านใช้แบตเตอรี่ก้อนเดิมซ้ำๆ กัน หรือใช้แบตเตอรี่ก้อนเดิมเป็นเวลานาน ความจุของแบตเตอรี่จะค่อยๆ ลดลง ถ้าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ลดสั้นลงอย่างมาก อาจถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีจัดเก็บและสภาพการใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมขณะใช้แบตเตอรี่ด้วย