ขยายโฟกัส

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถตรวจสอบโฟกัสโดยการขยายภาพก่อนถ่ายภาพ

ท่านสามารถขยายภาพได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนปรับโฟกัส ซึ่งแตกต่างจาก [ขยายอัตโนมัติ MF]

 1. MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][ขยายโฟกัส]
 2. กดที่ตรงกลางปุ่มเลือกเพื่อขยายภาพ และเลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการขยาย โดยกดที่ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มเลือก
  • แต่ละครั้งที่กดตรงกลางปุ่ม กำลังขยายจะเปลี่ยน
  • ท่านสามารถตั้งค่ากำลังขยายเริ่มต้นได้โดยเลือก MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][ขยายโฟกัสเริ่มต้น] หรือ [ขยายโฟกัสเริ่มต้น]
 3. ตรวจสอบยืนยันโฟกัส
  • กดปุ่ม (ลบ) เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่ขยายมายังกึ่งกลางภาพ
  • เมื่อโหมดโฟกัสคือ [โฟกัสด้วยตัวเอง] ท่านสามารถปรับโฟกัสในขณะที่ภาพถูกขยายใหญ่ขึ้น ถ้าตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไปที่ [ปิด] ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] จะถูกยกเลิกเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • เมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งขณะที่ขยายภาพระหว่างการโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะดำเนินการฟังก์ชั่นต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส]
   • เมื่อตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไปที่ [เปิด]: จะทำการโฟกัสอัตโนมัติอีกครั้ง
   • เมื่อตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไปที่ [ปิด]: ฟังก์ชั่น [ขยายโฟกัส] จะถูกยกเลิก
  • ท่านสามารถตั้งระยะเวลาที่จะให้แสดงภาพที่ขยายได้โดยเลือก MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][เวลาขยายโฟกัส]
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นตัวขยายโฟกัสโดยการสัมผัส

ท่านสามารถขยายภาพและปรับโฟกัสโดยการแตะที่จอภาพ ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า
เมื่อโหมดโฟกัสคือ [โฟกัสด้วยตัวเอง] ท่านสามารถทำการ [ขยายโฟกัส] ได้โดยการแตะบริเวณที่จะโฟกัสสองครั้ง

คำแนะนำ

 • [ขยายโฟกัส] ถูกกำหนดให้กับปุ่ม 5 (ปุ่มกำหนดเอง 5) ในการตั้งค่าเริ่มต้น
 • ขณะที่ใช้ฟังก์ชั่นตัวขยายโฟกัสอยู่ ท่านสามารถเลื่อนบริเวณที่ขยายได้โดยการลากไปมาบนแผงสัมผัส
 • หากต้องการออกจากฟังก์ชั่นขยายโฟกัส ให้แตะที่หน้าจออีกสองครั้งเมื่อตั้งค่า [AF ในขยายโฟกัส] ไว้ที่ [ปิด] สามารถปิดการทำงานของฟังก์ชั่นตัวขยายโฟกัสได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง