ตั้งค่าปุ่มหมุน

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เมื่อตั้งค่าโหมดการถ่ายเป็น “M” ท่านจะสามารถสลับการทำงานของปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลังได้

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดปุ่มหมุนเอง][ตั้งค่าปุ่มหมุน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

Tv Av:
ปุ่มหมุนด้านหน้าใช้เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์ และปุ่มหมุนด้านหลังใช้เพื่อปรับค่ารูรับแสง
Av Tv:
ปุ่มหมุนด้านหน้าใช้เพื่อปรับค่ารูรับแสง และปุ่มหมุนด้านหลังใช้เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์