ตั้งค่าสโลและควิก

ภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถบันทึกช่วงเวลาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น) หรือบันทึกปรากฏการณ์ระยะยาวไว้เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบบีบอัด (การถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบควิกโมชั่น) ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถบันทึกภาพการแข่งขันกีฬาที่ดุเดือด ช่วงเวลาที่นกกำลังเริ่มกางปีกบิน ดอกไม้ที่กำลังบาน และภาพก้อนเมฆหรือกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เสียงจะไม่ถูกบันทึก

 1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [สโลและควิกโมชั่น] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
 2. เลือก MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][โหมดรับแสง] → แล้วเลือกค่าที่ต้องการสำหรับสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น (โปรแกรมอัตโนมัติ, กำหนดค่ารูรับแสง, กำหนดชัตเตอร์สปีด หรือ ปรับระดับแสงเอง)
 3. เลือก MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ตั้งค่าสโลและควิก] → เลือกรายการที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นเลือกค่าที่ต้องการ
 4. กดปุ่ม REC (การบันทึก) เพื่อเริ่มการบันทึกภาพ
  • กดปุ่ม REC (การบันทึก) อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

รายละเอียดรายการเมนู

อัตราเฟรมบันทึก:
เลือกอัตราเฟรมของภาพเคลื่อนไหว
อัตราเฟรม:
เลือกอัตราเฟรมของการถ่ายภาพ
ตั้งค่าการบันทึก:
เลือกอัตราบิต การเก็บข้อมูลสี และความลึกบิตของภาพเคลื่อนไหว

 • ค่าที่สามารถกำหนดได้สำหรับ [อัตราเฟรมบันทึก] และ [ตั้งค่าการบันทึก] จะเหมือนกับการตั้งค่าสำหรับ [ตั้งภาพเคลื่อนไหว]
 • รูปแบบของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกจะเหมือนกับในการตั้งค่า [รูปแบบไฟล์]


ความเร็วในการแสดงภาพ

ความเร็วในการแสดงภาพจะแตกต่างกันไปตามรายการด้านล่างนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ [อัตราเฟรมบันทึก] และ [อัตราเฟรม] ที่กำหนด

เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ NTSC

อัตราเฟรม อัตราเฟรมบันทึก: 24p อัตราเฟรมบันทึก: 30p อัตราเฟรมบันทึก: 60p อัตราเฟรมบันทึก: 120p
240fps ช้า 10 เท่า ช้า 8 เท่า ช้า 4 เท่า ช้า 2 เท่า
120fps ช้า 5 เท่า ช้า 4 เท่า ช้า 2 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ
60fps ช้า 2.5 เท่า ช้า 2 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ เร็ว 2 เท่า
30fps ช้า 1.25 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ เร็ว 2 เท่า เร็ว 4 เท่า
15fps เร็ว 1.6 เท่า เร็ว 2 เท่า เร็ว 4 เท่า เร็ว 8 เท่า
8fps เร็ว 3 เท่า เร็ว 3.75 เท่า เร็ว 7.5 เท่า เร็ว 15 เท่า
4fps เร็ว 6 เท่า เร็ว 7.5 เท่า เร็ว 15 เท่า เร็ว 30 เท่า
2fps เร็ว 12 เท่า เร็ว 15 เท่า เร็ว 30 เท่า เร็ว 60 เท่า
1fps เร็ว 24 เท่า เร็ว 30 เท่า เร็ว 60 เท่า เร็ว 120 เท่า


เมื่อตั้งค่า [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไว้ที่ PAL

อัตราเฟรม อัตราเฟรมบันทึก: 25p อัตราเฟรมบันทึก: 50p อัตราเฟรมบันทึก: 100p
200fps ช้า 8 เท่า ช้า 4 เท่า ช้า 2 เท่า
100fps ช้า 4 เท่า ช้า 2 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ
50fps ช้า 2 เท่า ความเร็วปกติในการแสดงภาพ เร็ว 2 เท่า
25fps ความเร็วปกติในการแสดงภาพ เร็ว 2 เท่า เร็ว 4 เท่า
12fps เร็ว 2.08 เท่า เร็ว 4.16 เท่า เร็ว 8.3 เท่า
6fps เร็ว 4.16 เท่า เร็ว 8.3 เท่า เร็ว 16.6 เท่า
3fps เร็ว 8.3 เท่า เร็ว 16.6 เท่า เร็ว 33.3 เท่า
2fps เร็ว 12.5 เท่า เร็ว 25 เท่า เร็ว 50 เท่า
1fps เร็ว 25 เท่า เร็ว 50 เท่า เร็ว 100 เท่า
 • [240fps]/[200fps] จะไม่สามารถเลือกได้เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็นรายการต่อไปนี้:
  • XAVC HS 4K
  • XAVC S 4K
  • XAVC S-I 4K

คำแนะนำ

หมายเหตุ

 • ในการบันทึกแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น เวลาในการถ่ายจริงจะแตกต่างจากเวลาที่บันทึกของภาพเคลื่อนไหว เวลาที่บันทึกได้จะแสดงขึ้นที่ส่วนบนของจอภาพ โดยแสดงเวลาการบันทึกที่เหลืออยู่สำหรับภาพเคลื่อนไหว ไม่ใช่เวลาการบันทึกคงเหลือของการ์ดหน่วยความจำ
 • ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น ความเร็วชัตเตอร์จะเร็วขึ้นและค่าระดับแสงที่ได้อาจไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ให้ลดค่ารูรับแสง หรือตั้งค่าความไวแสง ISO ให้สูงขึ้น
 • ระหว่างที่ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
  • [Time Code Run]
  • [สัญญาณออก Time Code]