เชื่อมต่อ USB

เลือกวิธีการเชื่อมต่อ USB เมื่อต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เลือก MENU (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][ปิด] ไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ เมื่อท่านตั้งค่า MENU (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ฟังก์ชั่น PC รีโมท][วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท] เป็น [USB] ให้ตั้งค่า [PC รีโมท] ภายใต้ [ฟังก์ชั่น PC รีโมท] เป็น [ปิด]

  1. MENU(ตั้งค่า) → [USB][เชื่อมต่อ USB] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
ทำการเชื่อมต่อแบบ Mass Storage หรือ MTP โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ USB อื่น ๆ ที่จะเชื่อมต่อ
Mass Storage:
ทำการเชื่อมต่อแบบ Mass Storage ระหว่างผลิตภัณฑ์นี้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อื่น ๆ
MTP:
ทำการเชื่อมต่อแบบ MTP ระหว่างผลิตภัณฑ์นี้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ USB อื่น ๆ
  • เป้าหมายในการเชื่อมต่อคือการ์ดหน่วยความจำที่อยู่ในช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ 1

หมายเหตุ

  • อาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์นี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อตั้งค่า [เชื่อมต่อ USB] ไว้ที่ [อัตโนมัติ]