รายการการตั้งค่าเริ่มต้น

ค่าในรายการเมนูตามการตั้งค่าเริ่มต้นซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์ เป็นดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

เนื้อหาของเมนูที่แสดงบนหน้าจอจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การค้นหาฟังก์ชั่นจาก MENU

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าให้เป็นค่าเริ่มต้น

เลือก MENU (ตั้งค่า) → [รีเซ็ต/บันทึกตั้งค่า][รีเซ็ตการตั้งค่า][รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น][ตกลง]

รายการที่สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] จะมีจำกัด โปรดดูที่ตารางต่อไปนี้ หากท่านเลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] การตั้งค่าทั้งหมดของกล้องจะถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น

(การถ่ายภาพ)

รายการ MENU ค่าเริ่มต้น สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]
สลับ JPEG/HEIF JPEG สามารถรีเซ็ตได้
รูปแบบไฟล์ JPEG/HEIF สามารถรีเซ็ตได้
ชนิดไฟล์ RAW บีบอัดข้อมูล สามารถรีเซ็ตได้
คุณภาพ JPEG/คุณภาพ HEIF ละเอียด สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น [3:2]) L: 12M สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น [4:3]) L: 11M สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น [16:9]) L: 10M สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็น [1:1]) L: 8.0M สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็นการบันทึก [3:2] ในขนาดเทียบเท่า APS-C) L: 5.1M สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็นการบันทึก [16:9] ในขนาดเทียบเท่า APS-C) L: 4.3M สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็นการบันทึก [1:1] ในขนาดเทียบเท่า APS-C) L: 3.4M สามารถรีเซ็ตได้
ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF (เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็นการบันทึก [4:3] ในขนาดเทียบเท่า APS-C) L: 4.6M สามารถรีเซ็ตได้
อัตราส่วนภาพ 3:2 สามารถรีเซ็ตได้
รูปแบบไฟล์ XAVC S HD สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (อัตราเฟรมบันทึก) 60p/50p สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC HS 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC HS 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 50M 4:2:0 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC HS 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ[อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 60M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) ([รูปแบบไฟล์] ถูกตั้งค่าเป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] ถูกตั้งค่าเป็น [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 50M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 240M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งภาพเคลื่อนไหว (ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 89M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( อัตราเฟรมบันทึก) 60p/50p สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( อัตราเฟรม) 120fps/100fps สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC HS 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 45M 4:2:0 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC HS 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 50M 4:2:0 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC HS 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 150M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 60M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 60M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p]) 200M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 50M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 50M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 50M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [120p]/[100p]) 60M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I 4K] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 240M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [60p]/[50p]) 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [30p]/[25p]) 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสโลและควิก ( ตั้งค่าการบันทึก) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S-I HD] และ [อัตราเฟรมบันทึก] เป็น [24p]) 89M 4:2:2 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าพร็อกซี่ ( บันทึกภาพพร็อกซี่) ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าพร็อกซี่ ( รูปแบบไฟล์พร็อกซี่) XAVC S HD สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าพร็อกซี่ ( ตั้งค่าบันทึกพร็อกซี่) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์พร็อกซี่] ไปที่ [XAVC HS HD]) 9M 4:2:0 10bit สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าพร็อกซี่ ( ตั้งค่าบันทึกพร็อกซี่) (เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์พร็อกซี่] ไปที่ [XAVC S HD]) 6M 4:2:0 8bit สามารถรีเซ็ตได้
การถ่ายภาพ อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ได้
NR ที่ชัตเตอร์ช้า เปิด สามารถรีเซ็ตได้
NR ที่ ISO สูง ปกติ สามารถรีเซ็ตได้
ภาพนิ่ง HLG ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ขอบเขตสี sRGB สามารถรีเซ็ตได้
ชดเชยเลนส์ (ชดเชยแสงเงา) อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ได้
ชดเชยเลนส์ (ชดเชยความคลาดสี) อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ได้
ชดเชยเลนส์ (ชดเชยความผิดส่วน) ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ฟอร์แมต ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าสื่อบันทึก (ให้สำคัญกับสื่อบันทึก) ช่อง 1 ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าสื่อบันทึก (โหมดบันทึกภาพ) ปกติ ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าสื่อบันทึก (สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ) ปิด ไม่สามารถใช้ได้
กู้ฐานข้อมูลภาพ*

* รายการนี้จะไม่ถูกรีเซ็ตแม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง] หรือ [ตั้งค่าเริ่มต้น]

ไม่สามารถใช้ได้
แสดงข้อมูลสื่อบันทึก ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์ (หมายเลขไฟล์) ต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์ (ตั้งค่าชื่อไฟล์) DSC ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์ (ชื่อโฟลเดอร์) รูปแบบปกติ ไม่สามารถใช้ได้
เลือกโฟลเดอร์ REC ไม่สามารถใช้ได้
แฟ้มภาพใหม่ ไม่สามารถใช้ได้
ข้อมูล IPTC (บันทึกข้อมูล IPTC) ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ข้อมูล IPTC (ลงทะเบียนข้อมูล IPTC) ไม่สามารถใช้ได้
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (บันทึกข้อมูลลิขสิทธิ์) ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (ตั้งค่าชื่อช่างภาพ) ไม่สามารถใช้ได้
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (ตั้งค่าชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์) ไม่สามารถใช้ได้
ข้อมูลลิขสิทธิ์ (แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์) ไม่สามารถใช้ได้
บันทึกหมายเลขซีเรียล ปิด ไม่สามารถใช้ได้
การตั้งค่าไฟล์ (หมายเลขไฟล์) ต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้ได้
การตั้งค่าไฟล์ (รีเซ็ตตัวนับต่อเนื่อง) ไม่สามารถใช้ได้
การตั้งค่าไฟล์ (รูปแบบชื่อไฟล์) ปกติ ไม่สามารถใช้ได้
การตั้งค่าไฟล์ (การตั้งชื่อหัวข้อ) ไม่สามารถใช้ได้
โหมดรับแสง ปรับระดับแสงเอง สามารถรีเซ็ตได้
โหมดรับแสง ปรับระดับแสงเอง สามารถรีเซ็ตได้
ชนิดควบคุมรับแสง โหมดรับแสงที่ปรับ ไม่สามารถใช้ได้
ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง ไม่สามารถใช้ได้
บันทึกตั้งค่ากล้อง ไม่สามารถใช้ได้
เลือกสื่อ ช่อง 1 สามารถรีเซ็ตได้
บันทึกถ่ายกำหนดเอง ใช้ค่าบันทึกกดค้าง 1 ไม่สามารถใช้ได้
โหมดขับเคลื่อน ถ่ายภาพเดี่ยว สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าถ่ายคร่อม (ตั้งเวลาเมื่อถ่ายคร่อม) ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าถ่ายคร่อม (ลำดับถ่ายคร่อม) 0→-→+ สามารถรีเซ็ตได้
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง (ถ่ายภาพช่วงเวลา) ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง (เวลาเริ่มการถ่ายภาพ) 1 วินาที สามารถรีเซ็ตได้
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง (ช่วงเวลาถ่ายภาพ) 3 วินาที สามารถรีเซ็ตได้
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง (จำนวนการถ่ายภาพ) 30 สามารถรีเซ็ตได้
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง (ความไวติดตาม AE) ปานกลาง สามารถรีเซ็ตได้
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง (ชนิดชัตเตอร์ในช่วง) ชัตเตอร์อิเล็กทรอ สามารถรีเซ็ตได้
ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง (สำคัญกับช่วงถ่าย) ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าโหมดไร้เสียง (โหมดไร้เสียง) ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าโหมดไร้เสียง ([ขับเคลื่อนรูรับแสง AF] ภายใต้ [ตั้งค่าฟังก์ชั่นเป้าหมาย]) ปกติ สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าโหมดไร้เสียง ([พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ] ภายใต้ [ตั้งค่าฟังก์ชั่นเป้าหมาย]) ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ชนิดของชัตเตอร์ ชัตเตอร์กลไก สามารถรีเซ็ตได้
ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ เปิด ไม่สามารถใช้ได้
ถ่ายโดยไม่มีเลนส์ อนุญาต ไม่สามารถใช้ได้
ถ่ายโดยไม่มีการ์ด อนุญาต ไม่สามารถใช้ได้
ถ่ายภาพกันกระพริบ ปิด สามารถรีเซ็ตได้
การอัดเสียง เปิด สามารถรีเซ็ตได้
ระดับเสียงบันทึก 26 สามารถรีเซ็ตได้
จังหวะส.เสียงออก ไลฟ์ สามารถรีเซ็ตได้
ลดเสียงลมรบกวน ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าเสียงขาต่อ สามารถรีเซ็ตได้
แสดงระดับเสียง เปิด ไม่สามารถใช้ได้
Time Code Preset 00:00:00.00 ไม่สามารถใช้ได้
User Bit Preset 00 00 00 00 ไม่สามารถใช้ได้
Time Code Format DF ไม่สามารถใช้ได้
Time Code Run Rec Run ไม่สามารถใช้ได้
Time Code Make Preset ไม่สามารถใช้ได้
User Bit Time Rec ปิด ไม่สามารถใช้ได้
SteadyShot เปิด สามารถรีเซ็ตได้
SteadyShot ปกติ สามารถรีเซ็ตได้
ปรับค่า SteadyShot อัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตได้
ความยาวโฟกัส (เมื่อตั้งค่า [ปรับค่า SteadyShot] ไปที่ [แมนนวล]) 8mm สามารถรีเซ็ตได้
ช่วงซูม อพติคัลซูมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้
ความเร็วการซูม ( ความเร็วซูมที่ 1 ) 3 สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม ( ความเร็วซูมที่ 2 ) 8 (เร็ว) สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม ( ความเร็วซูมที่ 1 ) 3 สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม ( ความเร็วซูมที่ 2 ) 8 (เร็ว) สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม (ความเร็วคงที่ ) 3 สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม (ความเร็วคงที่ ) 3 สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม ( ชนิดความเร็ว) หลายระดับ สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม ( ความเร็วคงที่ ) 3 สามารถรีเซ็ตได้
ความเร็วการซูม ( ความเร็วคงที่ ) 3 สามารถรีเซ็ตได้
แสดงเส้นตาราง ปิด ไม่สามารถใช้ได้
แบบเส้นตาราง เส้นกฎสามส่วน ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าแสดง Live View (แสดง Live View) การตั้งค่าเอฟเฟ็ค เปิด ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าแสดง Live View (เอฟเฟ็คแสง) ตั้งค่าแสง & แฟลช ไม่สามารถใช้ได้
ตั้งค่าแสดง Live View (จำกัดเร็วต่ำเฟรมเรท) ปิด สามารถรีเซ็ตได้
เน้นระหว่างบันทึก เปิด สามารถรีเซ็ตได้
แสดงตัวกำหนด ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ตัวกำหนดศูนย์กลาง ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ตัวกำหนดลักษณะ ปิด ไม่สามารถใช้ได้
โซนปลอดภัย ปิด ไม่สามารถใช้ได้
กรอบนำสายตา ปิด ไม่สามารถใช้ได้

(ระดับแสง/สี)

รายการ MENU ค่าเริ่มต้น สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]
ชัตเตอร์ช้าอัตโนมัติ เปิด สามารถรีเซ็ตได้
ISO ISO 100 สามารถรีเซ็ตได้
จำกัดช่วง ISO ไม่สามารถใช้ได้
ค.ร.ช.ต. ISO AUTO ปกติ สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสลับอัต/แมน (สลับอัต/แมน Av) แมนนวล สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสลับอัต/แมน (สลับอัต/แมน Tv) แมนนวล สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าสลับอัต/แมน (สลับอัต/แมน ISO) แมนนวล สามารถรีเซ็ตได้
ชดเชยแสง ±0.0 สามารถรีเซ็ตได้
ขั้นระดับแสง 0.3EV ไม่สามารถใช้ได้
ปรับมาตรฐานแสง ( หลายจุด) ±0 ไม่สามารถใช้ได้
ปรับมาตรฐานแสง ( กลางภาพ) ±0 ไม่สามารถใช้ได้
ปรับมาตรฐานแสง ( จุดเดียว) ±0 ไม่สามารถใช้ได้
ปรับมาตรฐานแสง ( เฉลี่ยทั้งหน้าจอ) ±0 ไม่สามารถใช้ได้
ปรับมาตรฐานแสง ( ไฮไลท์) ±0 ไม่สามารถใช้ได้
โหมดวัดแสง หลายจุด สามารถรีเซ็ตได้
หน้าก่อนขณะวัด เปิด สามารถรีเซ็ตได้
จุดปรับจุดวัดแสง กลางภาพ สามารถรีเซ็ตได้
AEL ด้วยปุ่มชัตเตอร์ อัตโนมัติ ไม่สามารถใช้ได้
โหมดแฟลช แฟลชอัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตได้
ชดเชยแสงแฟลช ±0.0 สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าชดเชยแสง แสงปกติ&แฟลช ไม่สามารถใช้ได้
แฟลชไร้สาย ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ลดตาแดง ปิด สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าแฟลชภายนอก (ตั้งค่าเปิดแฟลชนอก) สามารถรีเซ็ตได้
ตั้งค่าแฟลชภายนอก (ตั้งค่าแฟลชภายนอกเอง) สามารถรีเซ็ตได้
สมดุลย์แสงสีขาว อัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตได้
ลำดับสำคัญ AWB ปกติ สามารถรีเซ็ตได้
ล็อค AWB ชัตเตอร์ ปิด ไม่สามารถใช้ได้
WB อย่างราบรื่น 1 (เร็ว) สามารถรีเซ็ตได้
ตัวปรับช่วงไดนามิก ตัวปรับช่วงไดนามิก: อัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตได้
สร้างสรรค์ลุค ST สามารถรีเซ็ตได้
โปรไฟล์ภาพ PP11 สามารถรีเซ็ตได้
แสดงลายทาง ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ระดับลายทาง 70 ไม่สามารถใช้ได้

(โฟกัส)

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น สามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]
โหมดโฟกัส AF อัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตได้
ลำดับค.สำคัญใน AF-S เน้นความสมดุล ไม่สามารถใช้ได้
ลำดับค.สำคัญใน AF-C เน้นความสมดุล ไม่สามารถใช้ได้
ความไว AF ติดตาม 3(ปกติ) สามารถรีเซ็ตได้
ไฟช่วย AF อัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตได้
ขับเคลื่อนรูรับแสง AF ปกติ ไม่สามารถใช้ได้
AF ด้วยชัตเตอร์ เปิด ไม่สามารถใช้ได้
AF ล่วงหน้า ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ความเร็วเลื่อน AF 5 สามารถรีเซ็ตได้
ความไวAF สลับวัตถุ 5(เร็ว) สามารถรีเซ็ตได้
บริเวณปรับโฟกัส กว้าง สามารถรีเซ็ตได้
จำกัดบริเวณโฟกัส กว้าง สามารถรีเซ็ตได้
สลับ AF แนวตั้งนอน ปิด สามารถรีเซ็ตได้
สีเฟรมปรับโฟกัส สีขาว ไม่สามารถใช้ได้
บันทึกบริเวณ AF ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ลบบริเวณ AF ไม่สามารถใช้ได้
ออโต้เคลียร์บริเวณ AF ปิด ไม่สามารถใช้ได้
แสดงบริเวณ AF-C เปิด ไม่สามารถใช้ได้
บริเวณตรวจจับเฟส ปิด ไม่สามารถใช้ได้
หมุนเวียนจุดโฟกัส ไม่หมุนเวียน ไม่สามารถใช้ได้
ปริมาณเคลื่อนที่ AF ปกติ สามารถรีเซ็ตได้
หน้า/ตาก่อนใน AF เปิด สามารถรีเซ็ตได้
เป้าหมายหน้า/ตา มนุษย์ สามารถรีเซ็ตได้
เลือกตาขวา/ซ้าย อัตโนมัติ สามารถรีเซ็ตได้
แสดงเฟรมหน้า/ตา ปิด สามารถรีเซ็ตได้
การบันทึกใบหน้า ไม่สามารถใช้ได้
หน้าที่บันทึกไว้ก่อน เปิด สามารถรีเซ็ตได้
ขยายอัตโนมัติ MF เปิด ไม่สามารถใช้ได้
ขยายโฟกัส สามารถรีเซ็ตได้
เวลาขยายโฟกัส ไม่จำกัด ไม่สามารถใช้ได้
ขยายโฟกัสเริ่มต้น x1.0 ไม่สามารถใช้ได้
AF ในขยายโฟกัส เปิด ไม่สามารถใช้ได้
ขยายโฟกัสเริ่มต้น x1.0 ไม่สามารถใช้ได้
แสดงจุดสูงสุด ปิด ไม่สามารถใช้ได้
ระดับจุดสูงสุด ปานกลาง ไม่สามารถใช้ได้
สีสูงสุด สีขาว ไม่สามารถใช้ได้

(เล่น)

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [เล่น] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
เลือกสื่อสำหรับเล่น
โหมดดูภาพ ดูภาพตามวันที่
ขยาย
ขยายขนาดเริ่มต้น ขนาดปกติ
ขยายตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งโฟกัส
ป้องกัน
เรตติ้ง
ตั้งเรต(คีย์กำหนดเอง)
ลบ
หน้ายืนยันการลบ เลือก ยกเลิก
หมุน
คัดลอก
บันทึกภาพนิ่ง
สลับ JPEG/HEIF JPEG
เล่นภาพต่อเนื่องช่วง
ความเร็วเล่น ช่วง 5
สไลด์โชว์ (เล่นซ้ำ) ปิด
สไลด์โชว์ (เวลาแสดงภาพ) 3 วินาที
ดัชนีภาพ 9 ภาพ
แสดงเป็นกลุ่ม ปิด
หมุนการแสดงภาพ อัตโนมัติ
แสดงเฟรมโฟกัส ปิด
เลือกปุ่มหมุน ปุ่มหมุนหน้า
วิธีการข้ามภาพ ทีละรายการ

(เครือข่าย)

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [เครือข่าย] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] หรือ [รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน (ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน) ปิด
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน ( การเชื่อมต่อ)
ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน (ถูกเชื่อมต่อตลอดเวลา) ปิด
ส่งไปยังสมาร์ทโฟน
เป้าหมายที่ส่ง พร็อกซี่เท่านั้น
เชื่อมระหว่างปิดเครื่อง ปิด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (ฟังก์ชั่น FTP) ปิด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (วิธีการเชื่อมต่อ FTP) Wi-Fi
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เชื่อ USB-LAN/Tethering)
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เลิก USB-LAN/Tethering)
ฟังก์ชั่นการโอน FTP ( ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์) เซิร์ฟเวอร์ 1
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เก็บ/โหลดตั้งค่า FTP)
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เมื่อตั้งค่า [การถ่ายโอน FTP] ไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย]) วันที่นี้
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เมื่อตั้งค่า [การถ่ายโอน FTP] ไปที่ [ภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว]) ทั้งหมด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เมื่อตั้งค่า [การถ่ายโอน FTP] ไปที่ [ภาพเป้าหมาย(ป้องกัน)]) ทั้งหมด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เมื่อตั้งค่า [การถ่ายโอน FTP] ไปที่ [สถานะการถ่ายโอน]) ทั้งหมด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (แสดงผลการโอน FTP)
ฟังก์ชั่นการโอน FTP ( โอนอัตโนมัติถ่าย) ปิด
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (เป้าหมายที่ส่ง RAW+J/H) JPEG และ HEIF
ฟังก์ชั่นการโอน FTP ( เป้าหมายที่ส่ง) พร็อกซี่เท่านั้น
ฟังก์ชั่นการโอน FTP (ประหยัดพลังงาน FTP) ปิด
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (PC รีโมท) ปิด
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (วิธีเชื่อมต่อ PC รีโมท) USB
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (การจับคู่)
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (ข้อมูล Wi-Fi Direct)
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (ปลายทางจัดเก็บภาพนิ่ง) PC เท่านั้น
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (ขนาดภาพที่จัดเก็บ PC) ต้นฉบับ
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (ภาพใน PC (RAW+J)) RAW & JPEG
ฟังก์ชั่น PC รีโมท (ภาพจัดเก็บ PC (RAW+H)) RAW & HEIF
รีโมทควบคุมBluetooth ปิด
เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง ปิด
แก้เวลาอัตโนมัติ
(เมื่อตั้งค่า [เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง] ไว้ที่ [เปิด])
เปิด
ปรับพื้นที่อัตโนมัติ
(เมื่อตั้งค่า [เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง] ไว้ที่ [เปิด])
เปิด
กด WPS
ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ
ย่านความถี่ Wi-Fi 2.4GHz
แสดงข้อมูล Wi-Fi
รีเซ็ต SSID/รหัสลับ
ฟังก์ชั่น Bluetooth ปิด
การจับคู่
แสดง device address
ตั้งค่า IP Address อัตโนมัติ
แสดงข้อมูล LAN มีสาย
โหมดเครื่องบิน ปิด
แก้ไขชื่ออุปกรณ์
นำเข้าใบรับรองหลัก
ความปลอดภัย (IPsec) (IPsec) ปิด
ความปลอดภัย (IPsec) (IP Address ปลายทาง)
ความปลอดภัย (IPsec) (คีย์ที่แชร์กัน)
รีเซ็ตตั้งค่าเครือข่าย

(ตั้งค่า)

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [ตั้งค่า] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
ภาษา
ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา (ตั้งค่าท้องที่)
ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา (ปรับเวลาฤดูร้อน) ปิด
ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา (วันที่/เวลา)
ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา (รูปแบบวันที่)
รีเซ็ตการตั้งค่า
จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (วงล้อควบคุม) ไม่ได้ตั้งค่า
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 1) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 2) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 3) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 4) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 5) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 6) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกลางตัวเลือก) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มลง) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่ม MOVIE) ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มปรับโฟกัสค้าง) ตามกำหนดเอง ()
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (วงล้อควบคุม) ความเร็วชัตเตอร์
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 1) อัตโนมัติ/แมนนวล Av
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 2) สมดุลย์แสงสีขาว
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 3) อัตโนมัติ/แมนนวล ISO
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 4) ไม่ได้ตั้งค่า
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 5) ขยายโฟกัส
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 6) ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกลางตัวเลือก) มาตรฐานโฟกัส
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง) ไม่ได้ตั้งค่า
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย) เลือกการแสดงลายทาง
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา) เลือกการแสดงจุดสูงสุด
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มลง) อัตโนมัติ/แมนนวล Tv
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่ม MOVIE) ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มปรับโฟกัสค้าง) ปรับโฟกัส
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 1) กำหนดเอง (/)
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 2) กำหนดเอง (/)
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 3) กำหนดเอง (/)
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 5) กำหนดเอง (/)
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่มกำหนดเอง 6) กำหนดเอง (/)
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ปุ่ม MOVIE) กำหนดเอง (/)
ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง (ฟังก์ชั่นของปุ่ม Fn) ไม่ได้ตั้งค่า
ตั้งค่าเมนู Fn
ตั้งที่ต่างภาพนิ่ง/เคลื่อน
ตั้งค่า DISP (แสดงจอ) แสดงข้อมูลทั้งหมด
REC ด้วยปุ่มชัตเตอร์ ปิด
หมุนวงแหวนซูม ซ้าย(W)/ขวา(T)
การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน
ตั้งค่าปุ่มหมุน Av Tv
หมุน Av/Tv ปกติ
ชดเชย Ev ด้วยปุ่มหมุน ปิด
วงแหวนฟังก์ชั่น(เลนส์) พาวเวอร์โฟกัส
ล็อคส่วนที่ใช้งาน ปิด
ระบบสัมผัส เปิด
ความไวสัมผัส ปกติ
ฟังก์ชั่นสัมผัสถ่ายภาพ ติดตามโดยแตะจอ
ความสว่างหน้าจอ ±0
คุณภาพการแสดงผล ปกติ
ตั้งค่าการแสดง TC/UB TC
ช่วยแสดง Gamma ปิด
ชนิดช่วยแสดงGamma อัตโนมัติ
แสดงถ่ายที่เหลือ ไม่แสดง
แสดงภาพอัตโนมัติ ปิด
เวลาเริ่มประหยัดพง. ปิด
อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ ปกติ
ตั้งค่าระดับเสียง 7
ติดตามตรวจ 4ch CH1/CH2
สัญญาณเสียง เปิด
เชื่อมต่อ USB อัตโนมัติ
ตั้งค่า USB LUN หลายตัว
เครื่องชาร์จ USB เปิด
ความละเอียด HDMI อัตโนมัติ
ตั้งค่าออก HDMI (บันทึกสื่อระหว่างส่ง HDMI) เปิด
ตั้งค่าออก HDMI (ความละเอียดสัญญาณออก) อัตโนมัติ
ตั้งค่าออก HDMI (ตั้งออก 4K (HDMI เท่านั้น)) 60p 10bit/50p 10bit
ตั้งค่าออก HDMI (สัญญาณออก RAW) ปิด
ตั้งค่าออก HDMI (ตั้งค่าสัญญาณออก RAW) 60p/50p
ตั้งค่าออก HDMI (เฉดสีสัญญาณออก RAW)
ตั้งค่าออก HDMI (สัญญาณออก Time Code) ปิด
ตั้งค่าออก HDMI (ควบคุม REC) ปิด
ตั้งค่าออก HDMI (สัญญาณเสียง 4ch ออก) CH1/CH2
แสดงข้อมูล HDMI เปิด
ควบคุมสำหรับ HDMI เปิด
โหมดไฟวิดีโอ เชื่อมโยงไฟกล้อง
ไฟสถานะบันทึก เปิดทั้งหมด
ควบคุมพัดลม อัตโนมัติ
รีโมทควบคุม IR ปิด
ทำสะอาดเซ็นเซอร์
พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ เปิด
พิกเซลแมปปิ้ง
เวอร์ชั่น

(เมนูของฉัน)

หากต้องการรีเซ็ตรายการสำหรับ [เมนูของฉัน] กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก [ตั้งค่าเริ่มต้น] หรือ [ลบทั้งหมด] รายการเหล่านี้จะไม่ถูกรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้น แม้ว่าท่านจะเลือก [รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง]

รายการ MENU  ค่าเริ่มต้น
เพิ่มรายการ
จัดเรียงรายการ
ลบรายการ
ลบหน้า
ลบทั้งหมด
แสดงเมนูของฉันก่อน ปิด