ด้านล่าง

ภาพประกอบด้านล่างของกล้อง

 1. ก้านล็อค
 2. ช่องเสียบแบตเตอรี่
 3. ฝาปิดแบตเตอรี่

  ก่อนจะติดอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดอะแดปเตอร์แบตเตอรี่แบบหลายก้อน (แยกจำหน่าย) ให้ถอดฝาปิดแบตเตอรี่


  เมื่อต้องการถอดฝาปิดแบตเตอรี่

  ดึงก้านปลดฝาปิดแบตเตอรี่ (A) ไปตามทิศทางของลูกศร จากนั้นถอดฝาปิดแบตเตอรี่

  ภาพแสดงวิธีถอดฝาปิดแบตเตอรี่


  เมื่อต้องการใส่ฝาปิดแบตเตอรี่

  ใส่ก้านบนฝาปิดแบตเตอรี่ด้านหนึ่งในด้านเสียบ จากนั้นดันฝาปิดแบตเตอรี่เข้าไปโดยให้ติดก้านบนฝั่งตรงข้าม

 4. ช่องอากาศเข้า

  อย่าบังช่องอากาศเข้า

 5. ช่องต่อขาตั้งกล้อง

  รองรับสกรู 1/4-20 UNC

  ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน 5.5 มม. มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา และอาจเกิดความเสียหายกับกล้องได้