เนื้อหาของบทนี้

สารบัญต่อไปนี้จะแสดงคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในบทนี้ (“การดูภาพ”) ท่านสามารถข้ามไปยังหน้าที่อธิบายแต่ละฟังก์ชั่นได้โดยการเลือกชื่อของรายการนั้นๆ

การดูภาพ

การเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงภาพ

การตั้งค่าการข้ามไปยังภาพต่างๆ

ป้องกันภาพนิ่งที่บันทึก (ป้องกัน)


การเพิ่มข้อมูลให้กับภาพ

การแยกภาพนิ่งออกจากภาพเคลื่อนไหว

การคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจำหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่ง (คัดลอก)


การลบภาพ

การดูภาพบนจอทีวี