ชนิดควบคุมรับแสง

ภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถเลือกวิธีการตั้งค่าระดับแสง (ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และความไวแสง ISO) เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้
[โหมดรับแสงที่ปรับ] ช่วยให้ท่านสามารถสลับระหว่างการตั้งค่าอัตโนมัติและการตั้งค่าด้วยตัวเองแยกกันสำหรับค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO ได้
[โหมด P/A/S/M] ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโหมด P/A/S/M ได้ในลักษณะเดียวกับโหมดปรับระดับแสงสำหรับภาพนิ่ง

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][ชนิดควบคุมรับแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

โหมด P/A/S/M:
เลือกโหมดปรับระดับแสงที่ต้องการจาก [โปรแกรมอัตโนมัติ], [กำหนดค่ารูรับแสง], [กำหนดชัตเตอร์สปีด] และ [ปรับระดับแสงเอง]
โหมดรับแสงที่ปรับ:
ตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ (อัตโนมัติ) หรือด้วยตัวเอง (แมนนวล)
ท่านสามารถสลับระหว่างการตั้งค่าอัตโนมัติและด้วยตัวเองโดยใช้คีย์ที่กำหนดเองซึ่งได้กำหนดหน้าที่ไว้แล้ว หรือเปลี่ยนค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และความไวแสง ISO โดยการหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลังและปุ่มควบคุม

หมายเหตุ

  • แม้ในกรณีที่ [ชนิดควบคุมรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที่ปรับ] เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่ม REC (การบันทึก) ในโหมดการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหวจะใช้โหมดปรับระดับแสงสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง