ตั้งค่าแฟลชภายนอก

ภาพนิ่ง

ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าของแฟลช (แยกจำหน่าย) ที่ติดเข้ากับกล้องโดยใช้จอภาพและปุ่มควบคุมของกล้อง

อัปเดตซอฟต์แวร์ของแฟลชของท่านเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนใช้งานฟังก์ชั่นนี้

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นแฟลชได้จากคําแนะนําการใช้งานแฟลช

 1. ติดแฟลช (แยกจำหน่าย) เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface ของกล้อง จากนั้นเปิดกล้องและแฟลช
 2. MENU (ระดับแสง/สี) → [แฟลช][ตั้งค่าแฟลชภายนอก] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ
 3. กำหนดการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มควบคุมของกล้อง

รายละเอียดรายการเมนู

ตั้งค่าเปิดแฟลชนอก:
ช่วยให้สามารถกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการยิงแฟลช เช่น โหมดแฟลช ระดับแสงแฟลช ฯลฯ
ตั้งค่าแฟลชภายนอกเอง:
ช่วยให้สามารถกำหนดการตั้งค่าอื่น ๆ ของแฟลช การตั้งค่าไร้สาย รวมทั้งการตั้งค่าตัวแฟลช

คำแนะนำ

 • ถ้าท่านกำหนด [ตั้งค่าเปิดแฟลชนอก] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านสามารถเปิดหน้าจอ [ตั้งค่าเปิดแฟลชนอก] ได้โดยการกดคีย์ดังกล่าว
 • ท่านสามารถปรับการตั้งค่าด้วยการใช้งานแฟลชแม้ในขณะที่ท่านกำลังใช้ [ตั้งค่าแฟลชภายนอก]
 • นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับตัวสั่งงานคลื่นวิทยุไร้สาย (แยกจำหน่าย) ที่ติดเข้ากับกล้องได้ด้วย

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถใช้ได้เฉพาะ [ตั้งค่าแฟลชภายนอก] เพื่อกำหนดการตั้งค่าของแฟลช (แยกจำหน่าย) หรือตัวสั่งงานคลื่นวิทยุไร้สาย (แยกจำหน่าย) ที่ผลิตโดย Sony และติดเข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface ของกล้องเท่านั้น
 • ท่านสามารถใช้ [ตั้งค่าแฟลชภายนอก] ได้เฉพาะเมื่อติดแฟลชเข้ากับกล้องโดยตรงเท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้เมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลชแยกที่เชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล
 • สามารถใช้ [ตั้งค่าแฟลชภายนอก] เพื่อกำหนดค่าได้เฉพาะฟังก์ชั่นบางอย่างของแฟลชที่ติดตั้งอยู่เท่านั้น ท่านไม่สามารถดำเนินการจับคู่กับแฟลชอื่น ๆ รีเซ็ตแฟลช ตั้งค่าเริ่มต้นของแฟลช เป็นต้น ผ่าน [ตั้งค่าแฟลชภายนอก]
 • [ตั้งค่าแฟลชภายนอก] ไม่ทำงานภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  • เมื่อไม่ได้ติดแฟลชเข้ากับกล้อง
  • เมื่อติดตั้งแฟลชที่ไม่รองรับ [ตั้งค่าแฟลชภายนอก]
  • เมื่อปรับโหมดถ่ายภาพไปที่ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น] หรือในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

  นอกจากนี้ [ตั้งค่าแฟลชภายนอก] อาจใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของแฟลช