ฟอร์แมต

เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดโดยใช้กล้อง เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ของการ์ดหน่วยความจำ พึงระลึกว่าการฟอร์แมตจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำอย่างถาวร และไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ บันทึกข้อมูลที่มีค่าลงในคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [สื่อ][ฟอร์แมต] → ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการ
  2. เลือก [ตกลง] (การฟอร์แมตด่วน)
    • หากท่านกดปุ่ม (ลบ) ข้อความแจ้งการฟอร์แมตเต็มรูปแบบจะแสดงขึ้น ท่านสามารถเริ่มต้นการฟอร์แมตเต็มรูปแบบได้โดยการเลือก [ตกลง]

ความแตกต่างระหว่างการฟอร์แมตด่วนกับการฟอร์แมตเต็มรูปแบบ

ควรทำการฟอร์แมตเต็มรูปแบบเมื่อท่านรู้สึกว่าความเร็วในการบันทึกลงการ์ดหน่วยความจำหรือการอ่านจากการ์ดหน่วยความจำเริ่มช้าลง หรือเมื่อท่านต้องการลบข้อมูลโดยสมบูรณ์ เป็นต้น

การฟอร์แมตเต็มรูปแบบใช้เวลานานกว่าการฟอร์แมตด่วน เพราะพื้นที่ทั้งหมดของการ์ดหน่วยความจำจะถูกลบการตั้งค่า

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถยกเลิกการฟอร์แมตเต็มรูปแบบก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ แม้ว่าท่านจะยกเลิกการฟอร์แมตเต็มรูปแบบกลางคัน ข้อมูลจะถูกลบ ดังนั้นท่านสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำในสภาพขณะนั้นได้

หมายเหตุ

  • การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดออกอย่างถาวร รวมทั้งภาพที่ป้องกันไว้และการตั้งค่าที่บันทึกไว้ (ตั้งแต่ M1 ถึง M4)
  • ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงจะติดสว่างในระหว่างที่ทำการฟอร์แมต ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่าง
  • ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในกล้องนี้ หากท่านฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์ การ์ดหน่วยความจำอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการฟอร์แมต
  • การฟอร์แมตอาจใช้เวลาสองสามนาที ขึ้นอยู่กับการ์ดหน่วยความจำ
  • ท่านไม่สามารถฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำได้หากแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 1%