การเชื่อมต่อด้วย One touch โดยใช้ NFC

ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนที่รองรับ NFC ได้โดยนำอุปกรณ์ทั้งสองมาสัมผัสกัน


ในการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนของท่าน จะต้องใช้ Imaging Edge Mobile ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Imaging Edge Mobile ได้จากแอปสโตร์ของสมาร์ทโฟนของท่าน ถ้าในสมาร์ทโฟนของท่านมี Imaging Edge Mobile ติดตั้งไว้อยู่แล้ว ให้อัปเดตเป็นรุ่นล่าสุด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Imaging Edge Mobile ได้ที่หน้าสนับสนุน (https://www.sony.net/iem/)

 1. เปิดใช้งานฟังก์ชั่น NFC ของสมาร์ทโฟน
  • สำหรับ iPhone ให้เปิดใช้ Imaging Edge Mobile แล้วเลือก [เชื่อมต่อกับกล้องใหม่][เชื่อมต่อด้วยกล้องผ่าน One-touch (NFC)] เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่น NFC
 2. เตรียมกล้อง
  เมื่อใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทคอนโทรล:
  ตั้งค่า MENU → (เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท] → [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน][เปิด] แล้วตั้งค่ากล้องให้ไปที่หน้าจอถ่ายภาพ


  เมื่อถ่ายโอนภาพไปยังสมาร์ทโฟนของท่าน:
  ตั้งค่ากล้องให้ไปที่หน้าจอดูภาพ และแสดงภาพที่ท่านต้องการถ่ายโอน

 3. นำสมาร์ทโฟนแตะกับกล้องประมาณ 1 ถึง 2 วินาที

  สมาร์ทโฟนกับกล้องจะเชื่อมต่อกัน

เกี่ยวกับ “NFC”

NFC เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระหว่างอุปกรณ์หลากชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือบัตร IC ฯลฯ NFC ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นเพียงแตะบนจุดแตะที่กำหนด

 • NFC (Near Field Communication) คือมาตรฐานสากลของเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น

หมายเหตุ

 • ถ้าท่านทำการเชื่อมต่อไม่ได้ ให้ทำดังนี้
  • เปิด Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่าน แล้วค่อยๆ เลื่อนสมาร์ทโฟนเข้าหา (เครื่องหมาย N) ของกล้องนี้
  • ถ้ากล้องหรือสมาร์ทโฟนอยู่ในเคส ให้ถอดเคสออก
  • ตรวจสอบว่าได้เปิดฟังก์ชั่น NFC บนสมาร์ทโฟนของท่าน
 • อาจเกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุได้เนื่องจากการรับส่งสัญญาณ Bluetooth และการรับส่งสัญญาณ Wi-Fi (2.4 GHz) ใช้ย่านความถี่เดียวกัน หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่เสถียร สามารถแก้ไขได้โดยการปิดฟังก์ชั่น Bluetooth ของสมาร์ทโฟน หลังจากนั้น ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งจะไม่สามารถใช้งานได้
 • เมื่อตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไว้ที่ [เปิด] ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟน ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไปที่ [ปิด]