ไอคอนพื้นฐาน

หัวข้อนี้จะอธิบายการแสดงผลของหน้าจอเมื่อโหมดการถ่ายเป็น (โหมดรับแสงที่ปรับ) สำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว และ (โปรแกรมอัตโนมัติ) สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง

 • ตัวอย่างต่อไปนี้จะอธิบายการแสดงผลเมื่อหน้าจออยู่ในโหมดแสดงข้อมูลทั้งหมด
 • เนื้อหาที่แสดงและตำแหน่งของการแสดงจะใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากที่แสดงจริง ไอคอนบางส่วนอาจไม่แสดงขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่ากล้อง

ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพของหน้าจอระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 1. ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ (โหมดรับแสงที่ปรับ)
 2. หมายเลขช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลที่กำลังถ่าย
 3. เวลาที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้สำหรับช่องเสียบที่แสดงในปัจจุบัน
 4. [รูปแบบไฟล์] ถูกตั้งไว้ที่ [XAVC S HD]
 5. [ตั้งภาพเคลื่อนไหว] ถูกตั้งไว้ที่ [60p 50M 4:2:0 8bit]
 6. ระดับแบตเตอรี่ที่เหลือ
 7. [SteadyShot] ถูกตั้งไว้ที่ [ปกติ]
 8. [โหมดวัดแสง] ถูกตั้งไว้ที่ [หลายจุด]
 9. NFC ทำงาน [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] ภายใต้ [ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน] เป็น [เปิด]
 10. [สมดุลย์แสงสีขาว] ถูกตั้งไว้ที่ [อัตโนมัติ]
 11. เลือก [ตัวปรับช่วงไดนามิก: อัตโนมัติ] ไว้
 12. [สร้างสรรค์ลุค] ถูกตั้งไว้ที่ [ST]
 13. [โปรไฟล์ภาพ] ถูกตั้งไว้ที่ [ปิด]
 14. [โหมดโฟกัส] ถูกตั้งไว้ที่ [AF ต่อเนื่อง]
 15. [บริเวณปรับโฟกัส] ถูกตั้งไว้ที่ [กว้าง]
 16. [หน้า/ตาก่อนใน AF] ถูกตั้งไว้ที่ [เปิด]
 17. [ ความเร็วการซูม] ภายใต้ [ความเร็วซูมที่ 1] เป็น [1 (ช้า)]
 18. เวลาการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจริง
 19. ความเร็วชัตเตอร์
 20. [แสดงระดับเสียง] ถูกตั้งไว้ที่ [เปิด]
 21. ค่าเปิดหน้ากล้อง
 22. การชดเชยแสง
 23. [ISO] ถูกตั้งไว้ที่ [ISO AUTO] (ระบบจะแสดงค่า ISO ที่กล้องกำหนดโดยอัตโนมัติ)
 24. ตั้งค่า [ การถ่ายภาพ] เป็น [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ] และพื้นที่ที่บันทึกได้เป็นขนาดเทียบเท่า Super 35 มม.

ในระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง

ภาพของหน้าจอระหว่างการถ่ายภาพนิ่ง

 1. ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ (โปรแกรมอัตโนมัติ)
 2. จำนวนภาพนิ่งที่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบที่แสดงอยู่ในขณะนี้
 3. แสดงเมื่อตั้งค่า [ไฟช่วย AF] เป็น [อัตโนมัติ] และกล้องตรวจพบว่าต้องใช้ไฟช่วย AF
 4. [อัตราส่วนภาพ] ถูกตั้งไว้ที่ [3:2]
 5. [ขนาดภาพ JPEG] ถูกตั้งไว้ที่ [L: 5.1M]
 6. [สลับ JPEG/HEIF] ถูกตั้งไว้ที่ [JPEG] [คุณภาพ JPEG] ถูกตั้งไว้ที่ [ละเอียด]
 7. [โหมดขับเคลื่อน] ถูกตั้งไว้ที่ [ถ่ายภาพเดี่ยว]
 8. [ISO] ถูกตั้งไว้ที่ [ISO AUTO]