สโลและควิกโมชั่น: โหมดรับแสง

ภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถเลือกโหมดระดับแสงสำหรับการถ่ายภาพแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น การตั้งค่าที่ท่านเลือกจะถูกนำไปใช้เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] เป็น [โหมด P/A/S/M]
ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและความเร็วในการแสดงภาพสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่นด้วย [ตั้งค่าสโลและควิก]

  1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [สโลและควิกโมชั่น] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
  2. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][โหมดรับแสง] → ค่าที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม REC (บันทึก) เพื่อเริ่มการบันทึกภาพ
    • กดปุ่ม REC อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

รายละเอียดรายการเมนู

โปรแกรมอัตโนมัติ:
ให้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัติ (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง)
กำหนดค่ารูรับแสง:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่ารูรับแสงด้วยตัวเอง
กำหนดชัตเตอร์สปีด:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง
ปรับระดับแสงเอง:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าระดับแสง (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ด้วยตัวเอง