วิธีการข้ามภาพ

กำหนดวิธีการข้ามไปยังภาพต่างๆ ในระหว่างการดูภาพ โดยใช้ปุ่มหมุน

  1. MENU (เล่น) → [ตัวเลือกการเล่น][วิธีการข้ามภาพ] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ทีละรายการ:
แสดงภาพทีละภาพ
ทีละ 10 ภาพ:
ข้ามครั้งละ 10 ภาพ
ทีละ 100 ภาพ:
ข้ามครั้งละ 100 ภาพ
ป้องกันเท่านั้น:
แสดงเฉพาะภาพที่มีการป้องกัน
เรตติ้งเท่านั้น:
แสดงภาพที่มีเรตติ้งทั้งหมด
เรตติ้งเท่านั้น() - เรตติ้งเท่านั้น():
แสดงเฉพาะภาพที่ได้กำหนดเรตติ้ง ( ถึง )
ไม่มีเรตติ้งเท่านั้น:
แสดงเฉพาะภาพที่ไม่ได้กำหนดเรตติ้ง

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [วิธีการข้ามภาพ] เป็น [ทีละรายการ], [ทีละ 10 ภาพ] หรือ [ทีละ 100 ภาพ] หนึ่งกลุ่มจะนับรวมเป็นหนึ่งภาพ
  • เมื่อตั้งค่า [วิธีการข้ามภาพ] เป็นพารามิเตอร์อื่นนอกจาก [ทีละรายการ], [ทีละ 10 ภาพ] หรือ [ทีละ 100 ภาพ] ท่านจะสามารถข้ามระหว่างภาพต่างๆ ได้เมื่อตั้งค่า [โหมดดูภาพ] เป็น [ดูภาพตามวันที่] เท่านั้นเมื่อตั้งค่า [โหมดดูภาพ] เป็นพารามิเตอร์อื่นนอกจาก [ดูภาพตามวันที่] ภาพจะแสดงแบบทีละภาพ แม้ว่าท่านจะใช้ปุ่มหมุนซึ่งได้กำหนดไว้โดยใช้ [เลือกปุ่มหมุน]
  • เมื่อตั้งค่า [วิธีการข้ามภาพ] เป็นพารามิเตอร์อื่นนอกจาก [ทีละรายการ], [ทีละ 10 ภาพ] หรือ [ทีละ 100 ภาพ] การแสดงภาพจะข้ามภาพเคลื่อนไหวเสมอ