ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)

ภาพนิ่ง

ถ่ายภาพตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์ ท่านสามารถเลือกรูปที่ดีที่สุดจากหลายภาพที่ถ่ายไว้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน][ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

    ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึ้น และกล้องจะทำการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้ กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตามจำนวนที่กำหนดไว้

รายละเอียดรายการเมนู

ตัวอย่างเช่น จะถ่ายภาพสามภาพเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที หลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์โดยเลือก [ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 3 ภาพ]

ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 10 วินาที 5 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 5 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 5 วินาที 5 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 2 วินาที 3 ภาพ
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง): 2 วินาที 5 ภาพ

คำแนะนำ

  • กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งเพื่อหยุดการนับของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
  • เลือก MENU → (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน][ถ่ายภาพเดี่ยว] เพื่อยกเลิกระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ