ตั้งค่าชดเชยแสง

ภาพนิ่ง

ตั้งค่าว่าต้องการใช้ค่าชดเชยแสง เพื่อควบคุมทั้งแสงแฟลชและแสงรอบข้าง หรือเฉพาะแสงรอบข้าง

  1. MENU (ระดับแสง/สี) → [แฟลช][ตั้งค่าชดเชยแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสงปกติ&แฟลช:
ใช้ค่าชดเชยแสง เพื่อควบคุมทั้งแสงแฟลชและแสงรอบข้าง
เฉพาะแสงปกติ:
ใช้ค่าชดเชยแสง เพื่อควบคุมแสงรอบข้างเท่านั้น