การใช้ปุ่มหมุนด้านหน้าและปุ่มหมุนด้านหลัง

ท่านสามารถใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า (A) หรือปุ่มหมุนด้านหลัง (B) เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีต่อไปนี้:

  • เมื่อท่านต้องการปรับค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์
  • เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ากล้องในระหว่างการถ่าย

ในระหว่างการดูภาพ ท่านสามารถหมุนปุ่มหมุนเพื่อเรียกดูภาพต่างๆ

ภาพแสดงตำแหน่งของปุ่มหมุนด้านหน้าและปุ่มหมุนด้านหลัง

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่น [การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน] เพื่อกำหนดฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการให้กับปุ่มหมุนด้านหน้า/ปุ่มหมุนด้านหลัง และเรียกฟังก์ชั่นเหล่านั้นเมื่อต้องการได้อีกด้วย