การดูภาพบนทีวีโดยใช้สาย HDMI

หากต้องการดูภาพที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้บนจอทีวี ท่านต้องมีสาย HDMI (แยกจำหน่าย) และที่มีขั้วต่อ HDMI หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มากับทีวี

 1. ปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์นี้และทีวี
 2. เชื่อมต่อขั้ว HDMI ของผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับขั้วต่อ HDMI ของทีวี โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย)

  ใช้สาย HDMI ที่รองรับขั้วต่อ HDMI Type-A ของผลิตภัณฑ์และขั้วต่อ HDMI ของทีวี

 3. เปิดโทรทัศน์แล้วเปลี่ยนสัญญาณเข้า
 4. เปิดผลิตภัณฑ์นี้

  ภาพที่ถ่ายด้วยผลิตภัณฑ์จะปรากฏบนหน้าจอทีวี

 5. เลือกภาพโดยใช้ด้านขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม
  • จอภาพของกล้องนี้ไม่ติดสว่างขึ้นบนจอแสดงภาพ
  • ถ้าปริมาณแบตเตอรี่ไม่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม (ดูภาพ)

“BRAVIA” Sync

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับทีวีที่รองรับระบบ “BRAVIA” Sync โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย) ท่านจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นดูภาพของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

 1. หลังจากทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเชื่อมต่อกล้องตัวนี้กับทีวีแล้ว ให้เลือก MENU (ตั้งค่า)[สัญญาณออกนอก][ควบคุมสำหรับ HDMI][เปิด]
 2. กดปุ่ม SYNC MENU บนรีโมทคอนโทรลของทีวี แล้วเลือกโหมดที่ต้องการ
 • หากท่านต่อกล้องนี้เข้ากับทีวีโดยใช้สาย HDMI รายการเมนูที่สามารถใช้ได้จะมีจำกัด
 • เฉพาะทีวีที่รองรับระบบ “BRAVIA” Sync เท่านั้น สามารถใช้งาน SYNC MENU ได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำการใช้งานที่ให้มากับเครื่องทีวี
 • หากผลิตภัณฑ์ทำงานไม่ตรงตามที่ต้องการเพื่อตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรลของทีวี เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อกับทีวีของผู้ผลิตรายอื่นโดยใช้การเชื่อมต่อ HDMI ให้เลือก MENU (ตั้งค่า) → [สัญญาณออกนอก][ควบคุมสำหรับ HDMI][ปิด]

คำแนะนำ

 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน PhotoTV HD เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ Sony PhotoTV HD โดยใช้สาย HDMI (แยกจำหน่าย) หรือสาย USB ทีวีจะได้รับการตั้งค่าให้ได้คุณภาพของภาพที่เหมาะสำหรับการดูภาพนิ่ง และท่านจะเพลิดเพลินกับการเสนอภาพถ่ายด้วยคุณภาพที่สูงอย่างน่าทึ่ง
 • PhotoTV HD ให้ภาพที่มีรายละเอียดสูง แสดงสีสันและรายละเอียดที่ใกล้เคียงกับภาพถ่าย

หมายเหตุ

 • อย่าเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับอุปกรณ์อื่นโดยใช้ขั้วต่อสัญญาณออกของทั้งคู่ การกระทำดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้
 • อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ ตัวอย่างเช่น อาจไม่ส่งสัญญาณวิดีโอหรือสัญญาณเสียงออกมา
 • ใช้สาย HDMI ที่มีโลโก้ HDMI หรือสาย Sony ของแท้
 • เมื่อตั้งค่า [สัญญาณออก Time Code] ไว้ที่ [เปิด] กล้องอาจไม่ส่งออกภาพไปยังทีวีหรืออุปกรณ์บันทึกอย่างถูกต้อง ในกรณีดังกล่าว ตั้ง [สัญญาณออก Time Code] ไปที่ [ปิด]
 • หากภาพไม่ปรากฏบนหน้าจอทีวีอย่างถูกต้อง ให้เลือก MENU (ตั้งค่า)[สัญญาณออกนอก][ความละเอียด HDMI][2160p], [1080p] หรือ [1080i] ตามทีวีที่จะเชื่อมต่อ
 • ระหว่างการส่งสัญญาณออกด้วย HDMI เมื่อท่านเปลี่ยนจากภาพเคลื่อนไหว 4K เป็นภาพระดับ HD หรือในทางกลับกัน หรือเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวเป็นอัตราเฟรมอื่นหรือโหมดสีอื่น หน้าจออาจจะมืดลง ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ