ส่งไปยังสมาร์ทโฟน

Imaging Edge Mobile ช่วยให้ท่านสามารถถ่ายโอนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว XAVC S ภาพเคลื่อนไหวสโลว์โมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวควิกโมชั่น ไปยังสมาร์ทโฟนและเปิดดูได้

 1. แสดงภาพที่ท่านต้องการถ่ายโอนในหน้าจอดูภาพ
 2. MENU(เครือข่าย) → [ถ่ายโอน/รีโมท][ส่งไปยังสมาร์ทโฟน][เลือกบนอุปกรณ์นี้] → เลือก [ภาพนี้]
  QR code จะแสดงขึ้นบนจอภาพของกล้อง

 3. เปิด Imaging Edge Mobile บนสมาร์ทโฟนของท่านและเลือก [เชื่อมต่อกับกล้องใหม่]
 4. ใช้สมาร์ทโฟนของท่านสแกน QR code ของกล้องขณะที่แสดงหน้าจอ [เชื่อมต่อโดยใช้ QR Code กล้อง] บนสมาร์ทโฟน
  เมื่ออ่าน QR code ได้แล้ว [เชื่อมต่อกับกล้อง?] จะแสดงขึ้นบนสมาร์ทโฟน
 5. เลือก [OK] ที่สมาร์ทโฟน
  กล้องและสมาร์ทโฟนของท่านจะเชื่อมต่อกัน และภาพจะได้รับการถ่ายโอน
  • ท่านสามารถถ่ายโอนภาพจำนวนมากในคราวเดียวได้ โดยเลือกการตั้งค่าอื่นนอกจาก [ภาพนี้] ใน [เลือกบนอุปกรณ์นี้]

รายละเอียดรายการเมนู

เลือกบนอุปกรณ์นี้:
ที่จอภาพของกล้อง ให้เลือกภาพที่ต้องการส่งไปยังสมาร์ทโฟนหนึ่งภาพ

(1) เลือก [ภาพนี้], [ภาพทั้งหมดในกลุ่มนี้], [ทั้งหมดของวันที่นี้] หรือ [หลายภาพ]

 • ตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจออาจแตกต่างไปตามโหมดดูภาพที่เลือกในกล้อง

(2) ถ้าเลือก [หลายภาพ] ท่านสามารถเลือกภาพที่ต้องการได้โดยกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม จากนั้นกด MENU[ตกลง]

เลือกบนสมาร์ทโฟน:
แสดงภาพทั้งหมดที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำของกล้องที่สมาร์ทโฟน

คำแนะนำ

 • ในกรณีที่เชื่อมต่อด้วยวิธีอื่นนอกจากการใช้ QR code โปรดดูที่ “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” ที่ด้านล่างของหน้านี้

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถเลือกขนาดภาพที่จะส่งไปยังสมาร์ทโฟนจาก [ต้นฉบับ], [2M] หรือ [VGA] เริ่ม Imaging Edge Mobile และเปลี่ยนขนาดภาพโดย [ตั้งค่า][ขนาดภาพสำหรับการนำเข้า]
 • ภาพ RAW จะถูกแปลงเป็นรูปแบบ JPEG เมื่อส่งไปแล้ว
 • ภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายโอนอาจแสดงไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน ตัวอย่างเช่น ภาพเคลื่อนไหวอาจไม่แสดงอย่างราบรื่น หรืออาจไม่มีเสียง
 • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบสโลว์โมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหวแบบควิกโมชั่นอาจไม่สามารถเปิดดูบนสมาร์ทโฟนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของภาพ
 • ผลิตภัณฑ์นี้แบ่งปันข้อมูลการเชื่อมต่อสำหรับ [ส่งไปยังสมาร์ทโฟน] กับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ ถ้าต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ ให้รีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ MENU (เครือข่าย) → [Wi-Fi][รีเซ็ต SSID/รหัสลับ] หลังจากรีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องลงทะเบียนสมาร์ทโฟนอีกครั้ง
 • เมื่อตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไว้ที่ [เปิด] ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟน ตั้งค่า [โหมดเครื่องบิน] ไปที่ [ปิด]