ถ่ายภาพกันกระพริบ

ภาพนิ่ง

ตรวจจับแสงไฟวูบวาบ/แสงกะพริบจากแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ เช่น แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ และตั้งเวลาถ่ายภาพเป็นช่วงเวลาที่แสงไฟวูบวาบจะส่งผลกระทบลดลง

ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยลดความแตกต่างของระดับแสงและโทนสีซึ่งเกิดจากแสงวูบวาบระหว่างภาพส่วนบนและส่วนล่างที่มีความเร็วชัตเตอร์สูง และในระหว่างที่ทำการถ่ายภาพต่อเนื่อง

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ชัตเตอร์/ไร้เสียง][ถ่ายภาพกันกระพริบ][เปิด]
 2. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วถ่ายภาพ
  • ผลิตภัณฑ์จะตรวจจับแสงวูบวาบเมื่อมีการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • ถ่ายภาพหลังจากที่ได้ยืนยันว่า (ไอคอนแสงวูบวาบ) แสดงขึ้นแล้ว

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ลดผลกระทบที่เกิดจากแสงวูบวาบ
เปิด:
ลดผลกระทบที่เกิดจากแสงวูบวาบ เมื่อกล้องตรวจพบแสงวูบวาบขณะกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ไอคอนตัวกำเนิดแสง) จะแสดงขึ้น

คำแนะนำ

 • โทนสีของภาพถ่ายอาจแตกต่างกันไป เมื่อถ่ายภาพในบรรยากาศเดียวกันแต่ใช้ความเร็วชัตเตอร์ไม่เหมือนกัน ในกรณีดังกล่าว ขอแนะนำให้ท่านถ่ายภาพในโหมด [กำหนดชัตเตอร์สปีด] หรือ [ปรับระดับแสงเอง] โดยใช้ความเร็วชัตเตอร์คงที่
 • ท่านสามารถถ่ายภาพโดยไม่เกิดแสงเป็นเส้น ๆ ได้โดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเมื่อใช้โหมดปรับโฟกัสด้วยตนเอง
 • เมื่อกำหนด [เลือกถ่ายกันกระพริบ] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านจะสามารถเปิดและปิดฟังก์ชั่น [ถ่ายภาพกันกระพริบ] ได้โดยการกดคีย์นั้นๆ

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้ง [ถ่ายภาพกันกระพริบ] เป็น [เปิด] คุณภาพของภาพของ Live View จะลดลง
 • เมื่อตั้ง [ถ่ายภาพกันกระพริบ] ไว้ที่ [เปิด] ระยะเวลาหน่วงในการลั่นชัตเตอร์อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ความเร็วการถ่ายภาพอาจช้าลงหรือรอบระยะเวลาในการถ่ายของแต่ละภาพอาจไม่สม่ำเสมอ
 • กล้องจะตรวจหาแสงวูบวาบเมื่อแหล่งกำเนิดแสงมีค่าความถี่ 100 Hz หรือ 120 Hz เท่านั้น
 • กล้องไม่สามารถตรวจหาแสงวูบวาบตามแหล่งกำเนิดแสงและสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ เช่น บริเวณที่มืด ได้
 • แม้ว่ากล้องจะทำการตรวจหาแสงวูบวาบแล้ว แต่ก็อาจช่วยลดผลกระทบจากแสงวูบวาบได้ไม่มากพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงหรือสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ เราขอแนะนำให้ท่านทดสอบถ่ายภาพดูก่อน
 • [ถ่ายภาพกันกระพริบ] ไม่ทำงาน เมื่อถ่ายภาพในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ขณะถ่ายภาพ Bulb
  • เมื่อตั้งค่า [ชนิดของชัตเตอร์] ไว้ที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ]
  • โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • โทนสีของภาพอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [ถ่ายภาพกันกระพริบ]