กู้ฐานข้อมูลภาพ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

หากประมวลผลไฟล์ภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจเกิดปัญหากับไฟล์ฐานข้อมูลภาพ ในกรณีดังกล่าว ภาพในการ์ดหน่วยความจำจะไม่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้ หากเกิดปัญหานี้ขึ้นให้ซ่อมแซมไฟล์โดยใช้ [กู้ฐานข้อมูลภาพ]

ภาพที่บันทึกในการ์ดหน่วยความจำจะไม่ถูกลบโดย [กู้ฐานข้อมูลภาพ]

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [สื่อ][กู้ฐานข้อมูลภาพ] → ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ต้องการ → [ตกลง]

หมายเหตุ

  • ถ้าประจุในแบตเตอรี่หมดลงอย่างมาก จะไม่สามารถซ่อมแซมไฟล์ฐานข้อมูลภาพได้ ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอ