การใช้ปุ่มกำหนดเอง

ถ้าท่านกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่มที่กำหนดเอง (1-6) ไว้ล่วงหน้า ท่านจะสามารถเรียกฟังก์ชั่นเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว เพียงกดปุ่มดังกล่าวในระหว่างการถ่ายหรือการดูภาพ

ตามค่าเริ่มต้นจะมีการกำหนดฟังก์ชั่นที่แนะนำให้กับปุ่มที่กำหนดเองไว้แล้ว

การตรวจสอบ/เปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นของปุ่มที่กำหนดเอง

ท่านสามารถตรวจสอบฟังก์ชั่นที่ได้กำหนดให้กับแต่ละปุ่มในขณะนั้น โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง], [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง]

หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นของปุ่มที่กำหนดเอง ให้กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมขณะที่เลือกปุ่มกำหนดเองปุ่มนั้นๆ ฟังก์ชันที่สามารถกำหนดให้กับปุ่มดังกล่าวได้จะปรากฏขึ้น เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการ