การใช้สมาร์ทโฟนเป็นรีโมทคอนโทรล

Imaging Edge Mobile ช่วยให้ท่านสามารถถ่ายภาพขณะที่ตรวจดูระยะการถ่ายของกล้องจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนได้ เชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ทโฟนโดยดูที่ "หัวข้อที่เกี่ยวข้อง" ที่ด้านล่างของหน้านี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นต่างๆ ที่สามารถสั่งงานจากสมาร์ทโฟนได้ โปรดดูที่เพจการสนับสนุน Imaging Edge Mobile: https://www.sony.net/iem/