กำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยไปยังปุ่ม (ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นคีย์กำหนดเองเพื่อกำหนดฟังก์ชั่นที่ท่านใช้บ่อยที่สุดไปยังคีย์ที่ใช้งานได้โดยง่าย ซึ่งช่วยให้ข้ามกระบวนการเลือกรายการจาก MENU ท่านจึงสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นได้เร็วขึ้น


ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้กับคีย์ที่กำหนดเองสำหรับโหมดถ่ายภาพนิ่ง โหมดถ่ายภาพเคลื่อนไหว และโหมดดูภาพ แยกกันได้

 • ฟังก์ชั่นที่กำหนดได้จะแตกต่างกันไปตามคีย์


ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้กับปุ่มต่อไปนี้

ภาพแสดงคีย์ที่ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการได้

 1. ปุ่มกำหนดเอง 2
 2. ปุ่มกำหนดเอง 3
 3. ปุ่มกำหนดเอง 1
 4. ปุ่มกำหนดเอง 6
 5. ปุ่ม MOVIE
 6. ปุ่มกลางตัวเลือก
 7. ปุ่มกำหนดเอง 5
 8. ฟังก์ชั่นของปุ่ม Fn
 9. ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง
 10. วงล้อควบคุม/ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย/ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา/ปุ่มลง
 11. ปุ่มกำหนดเอง 4
ต่อไปนี้คือกระบวนการกำหนดฟังก์ชั่น [AF ตามตา] ให้กับปุ่ม 5 (ปุ่มกำหนดเอง 5)

 1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง]
  • หากท่านต้องการกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อเรียกใช้ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หากท่านต้องการกำหนดฟังก์ชั่นเพื่อเรียกใช้ขณะเปิดดูภาพ ให้เลือก [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง]
 2. ย้ายไปยังหน้าจอ [หลัง] โดยใช้ด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม แล้วเลือก [ปุ่มกำหนดเอง 5] และกดตรงกลางปุ่มควบคุม
 3. เลือก [AF ตามตา] โดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลาง
  • หากท่านกดปุ่ม 5 (ปุ่มกำหนดเอง 5) ขณะถ่ายภาพ และมีการตรวจพบดวงตา [AF ตามตา] จะเปิดใช้งาน และกล้องจะโฟกัสที่ดวงตา ถ่ายภาพหลายภาพขณะกดปุ่ม 5 (ปุ่มกำหนดเอง 5) ค้างไว้

คำแนะนำ

 • ท่านยังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นถ่ายภาพให้ปุ่มค้างโฟกัสที่ตัวเลนส์ได้ด้วย อย่างไรก็ดี เลนส์บางชนิดไม่มีปุ่มค้างโฟกัส