SteadyShot (ภาพนิ่ง)

ภาพนิ่ง

ตั้งค่าว่าจะใช้ฟังก์ชั่น SteadyShot หรือไม่

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [กันภาพสั่นไหว] [SteadyShot] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ใช้ [SteadyShot]
ปิด:
ไม่ใช้ [SteadyShot]

คำแนะนำ

  • เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง ฯลฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชั่น SteadyShot แล้วเพราะอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติในขณะถ่ายภาพได้
  • ถ้าท่านกำหนด [เลือก SteadyShot] ให้กับคีย์ที่กำหนดเองโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านจะสามารถเปิดและปิดฟังก์ชั่น [SteadyShot] ได้โดยการกดคีย์นั้นๆ
  • เมื่อถ่ายในที่แสงน้อย ไอคอน (SteadyShot) อาจกะพริบ ขอแนะนำให้ท่านเพิ่มความเร็วชัตเตอร์โดยการลดค่ารูรับแสงหรือโดยการปรับความไวแสง ISO เป็นค่าที่สูงขึ้น