ความเร็วการซูม (ก้านปรับซูม) (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าความเร็วการซูมเมื่อใช้ก้านปรับ W/T (ซูม) ของกล้อง สามารถตั้งความเร็วการซูมได้ทีละสองระดับ การตั้งค่านี้สามารถตั้งสำหรับสถานะพร้อมถ่ายภาพและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแยกกันได้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ซูม][ ความเร็วการซูม] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ความเร็วซูมที่ 1 :
ตั้งค่าความเร็วการซูมของการปรับระดับแรกสำหรับสถานะพร้อมถ่ายภาพ (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))
ความเร็วซูมที่ 2 :
ตั้งค่าความเร็วการซูมของการปรับระดับที่สองสำหรับสถานะพร้อมถ่ายภาพ (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))
ความเร็วซูมที่ 1 :
ตั้งค่าความเร็วการซูมของการปรับระดับแรกสำหรับการบันทึกภาพ (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))
ความเร็วซูมที่ 2 :
ตั้งค่าความเร็วการซูมของการปรับระดับที่สองสำหรับการบันทึกภาพ (1 (ช้า) ถึง 8 (เร็ว))

คำแนะนำ

  • ถ้าตั้งค่าความเร็วสูงสำหรับสถานะพร้อมถ่ายภาพและตั้งค่าความเร็วต่ำสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จะสามารถเปลี่ยนมุมมองภาพได้อย่างรวดเร็วในระหว่างสถานะพร้อมถ่ายภาพ และเปลี่ยนอย่างช้าๆ ในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

  • ความเร็วการซูมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้แหวนซูมของเลนส์หรือก้านปรับซูมของ เลนส์เพาเวอร์ซูม
  • ถ้าท่านเพิ่มความเร็วการซูม เสียงการทำงานของระบบซูมอาจถูกบันทึก