การค้นหาฟังก์ชั่นจาก MENU

รายการของ MENU ที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามโหมดถ่ายภาพ ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายการ MENU ของแต่ละโหมดโดยระบุด้วยไอคอนภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว

ภาพแสดงโหมดการถ่ายภาพนิ่งและโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพนิ่ง: รายการเมนูที่จะแสดงขึ้นเมื่อปรับโหมดถ่ายภาพไปที่ตำแหน่งโหมดการถ่ายภาพนิ่ง (A)

ภาพเคลื่อนไหว: รายการเมนูที่จะแสดงขึ้นเมื่อปรับโหมดถ่ายภาพไปที่ตำแหน่งโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (B)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว: รายการเมนูที่จะแสดงขึ้นเมื่อปรับโหมดถ่ายภาพไปที่ตำแหน่งโหมดการถ่ายภาพนิ่ง (A) หรือโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (B)

  • เมื่อโหมดถ่ายภาพเป็น MR (ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง) รายการเมนูที่แสดงขึ้นจะระบุจากโหมดที่บันทึกไว้กับหมายเลขการบันทึกนั้น

แท็บ (การถ่ายภาพ)

กลุ่ม ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รายการเมนู
คุณภาพของภาพ ภาพนิ่ง สลับ JPEG/HEIF
ภาพนิ่ง รูปแบบไฟล์
ภาพนิ่ง ชนิดไฟล์ RAW
ภาพนิ่ง คุณภาพ JPEG
ภาพนิ่ง คุณภาพ HEIF
ภาพนิ่ง ขนาดภาพ JPEG
ภาพนิ่ง ขนาดภาพ HEIF
ภาพนิ่ง อัตราส่วนภาพ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รูปแบบไฟล์
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าสโลและควิก
ภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าพร็อกซี่
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ
ภาพนิ่ง NR ที่ชัตเตอร์ช้า
ภาพนิ่ง NR ที่ ISO สูง
ภาพนิ่ง ภาพนิ่ง HLG
ภาพนิ่ง ขอบเขตสี
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ชดเชยเลนส์
สื่อ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฟอร์แมต
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าสื่อบันทึก: ให้สำคัญกับสื่อบันทึก
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าสื่อบันทึก: โหมดบันทึกภาพ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าสื่อบันทึก: สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว กู้ฐานข้อมูลภาพ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แสดงข้อมูลสื่อบันทึก
ไฟล์ ภาพนิ่ง ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์
ภาพนิ่ง เลือกโฟลเดอร์ REC
ภาพนิ่ง แฟ้มภาพใหม่
ภาพนิ่ง ข้อมูล IPTC
ภาพนิ่ง ข้อมูลลิขสิทธิ์
ภาพนิ่ง บันทึกหมายเลขซีเรียล
ภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าไฟล์
โหมดถ่ายภาพ ภาพเคลื่อนไหว โหมดรับแสง
ภาพเคลื่อนไหว โหมดรับแสง
ภาพเคลื่อนไหว ชนิดควบคุมรับแสง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ใช้ค่าการตั้งค่ากล้อง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บันทึกตั้งค่ากล้อง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เลือกสื่อ
ภาพนิ่ง บันทึกถ่ายกำหนดเอง
โหมดขับเคลื่อน ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: ถ่ายภาพเดี่ยว
ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: ถ่ายภาพต่อเนื่อง
ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: ตั้งเวลา(ครั้งเดียว)
ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)
ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: คร่อมต่อเนื่อง
ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: คร่อมทีละภาพ
ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: คร่อมสมดุลย์สีขาว
ภาพนิ่ง โหมดขับเคลื่อน: คร่อม DRO
ภาพนิ่ง ตั้งค่าถ่ายคร่อม
ภาพนิ่ง ฟังก์ชั่นถ่ายภาพช่วง
ชัตเตอร์/ไร้เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าโหมดไร้เสียง
ภาพนิ่ง ชนิดของชัตเตอร์
ภาพนิ่ง ม่านชัตเตอร์หน้าอิเล็กฯ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ถ่ายโดยไม่มีเลนส์
ภาพนิ่ง ถ่ายโดยไม่มีการ์ด
ภาพนิ่ง ถ่ายภาพกันกระพริบ
การอัดเสียง ภาพเคลื่อนไหว การอัดเสียง
ภาพเคลื่อนไหว ระดับเสียงบันทึก
ภาพเคลื่อนไหว จังหวะส.เสียงออก
ภาพเคลื่อนไหว ลดเสียงลมรบกวน
ภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าเสียงขาต่อ
ภาพเคลื่อนไหว แสดงระดับเสียง
TC/UB ภาพเคลื่อนไหว Time Code Preset
ภาพเคลื่อนไหว User Bit Preset
ภาพเคลื่อนไหว Time Code Format
ภาพเคลื่อนไหว Time Code Run
ภาพเคลื่อนไหว Time Code Make
ภาพเคลื่อนไหว User Bit Time Rec
กันภาพสั่นไหว ภาพนิ่ง SteadyShot
ภาพเคลื่อนไหว SteadyShot
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ปรับค่า SteadyShot
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความยาวโฟกัส
ซูม ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ช่วงซูม
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความเร็วการซูม
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความเร็วการซูม
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความเร็วการซูม
แสดงการถ่ายภาพ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แสดงเส้นตาราง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แบบเส้นตาราง
ภาพนิ่ง ตั้งค่าแสดง Live View
ภาพเคลื่อนไหว เน้นระหว่างบันทึก
แสดงตัวกำหนด ภาพเคลื่อนไหว แสดงตัวกำหนด
ภาพเคลื่อนไหว ตัวกำหนดศูนย์กลาง
ภาพเคลื่อนไหว ตัวกำหนดลักษณะ
ภาพเคลื่อนไหว โซนปลอดภัย
ภาพเคลื่อนไหว กรอบนำสายตา

แท็บ (ระดับแสง/สี)

แท็บ (โฟกัส)

กลุ่ม ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รายการเมนู
AF/MF ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โหมดโฟกัส
ภาพนิ่ง ลำดับค.สำคัญใน AF-S
ภาพนิ่ง ลำดับค.สำคัญใน AF-C
ภาพนิ่ง ความไว AF ติดตาม
ภาพนิ่ง ไฟช่วย AF
ภาพนิ่ง ขับเคลื่อนรูรับแสง AF
ภาพนิ่ง AF ด้วยชัตเตอร์
ภาพนิ่ง AF ล่วงหน้า
ภาพเคลื่อนไหว ความเร็วเลื่อน AF
ภาพเคลื่อนไหว ความไวAF สลับวัตถุ
บริเวณปรับโฟกัส ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว บริเวณปรับโฟกัส
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำกัดบริเวณโฟกัส
ภาพนิ่ง สลับ AF แนวตั้งนอน
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สีเฟรมปรับโฟกัส
ภาพนิ่ง บันทึกบริเวณ AF
ภาพนิ่ง ลบบริเวณ AF
ภาพนิ่ง ออโต้เคลียร์บริเวณ AF
ภาพนิ่ง แสดงบริเวณ AF-C
ภาพนิ่ง บริเวณตรวจจับเฟส
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หมุนเวียนจุดโฟกัส
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ปริมาณเคลื่อนที่ AF
AF ตามใบหน้า/ตา ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หน้า/ตาก่อนใน AF
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เป้าหมายหน้า/ตา
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เลือกตาขวา/ซ้าย
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แสดงเฟรมหน้า/ตา
ภาพนิ่ง การบันทึกใบหน้า
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หน้าที่บันทึกไว้ก่อน
ช่วยปรับโฟกัส ภาพนิ่ง ขยายอัตโนมัติ MF
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ขยายโฟกัส
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เวลาขยายโฟกัส
ภาพนิ่ง ขยายโฟกัสเริ่มต้น
ภาพนิ่ง AF ในขยายโฟกัส
ภาพเคลื่อนไหว ขยายโฟกัสเริ่มต้น
แสดงจุดสูงสุด ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แสดงจุดสูงสุด
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ระดับจุดสูงสุด
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สีสูงสุด

แท็บ (เล่น)

แท็บ (เครือข่าย)

แท็บ (ตั้งค่า)

กลุ่ม ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รายการเมนู
ท้องที่/วันที่ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภาษา
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าท้องที่/วันที่/เวลา
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตัวเลือก NTSC/PAL
รีเซ็ต/บันทึกตั้งค่า ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รีเซ็ตการตั้งค่า
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า
กำหนดใช้งานเอง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าเมนู Fn
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งที่ต่างภาพนิ่ง/เคลื่อน
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่า DISP (แสดงจอ)
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว REC ด้วยปุ่มชัตเตอร์
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หมุนวงแหวนซูม
กำหนดปุ่มหมุนเอง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าปุ่มหมุน
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หมุน Av/Tv
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ชดเชย Ev ด้วยปุ่มหมุน
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วงแหวนฟังก์ชั่น(เลนส์)
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ล็อคส่วนที่ใช้งาน
ระบบสัมผัส ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ระบบสัมผัส
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความไวสัมผัส
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ฟังก์ชั่นสัมผัสถ่ายภาพ
หน้าจอ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความสว่างหน้าจอ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว คุณภาพการแสดงผล
ตัวเลือกการแสดง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าการแสดง TC/UB
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ช่วยแสดง Gamma
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ชนิดช่วยแสดงGamma
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แสดงถ่ายที่เหลือ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แสดงภาพอัตโนมัติ
ตัวเลือกตั้งเปิดปิด ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เวลาเริ่มประหยัดพง.
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ
ตัวเลือกเสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าระดับเสียง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ติดตามตรวจ 4ch
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สัญญาณเสียง
USB ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เชื่อมต่อ USB
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่า USB LUN
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เครื่องชาร์จ USB
สัญญาณออกนอก ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ความละเอียด HDMI
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าออก HDMI
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว แสดงข้อมูล HDMI
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ควบคุมสำหรับ HDMI
ตัวเลือกการตั้งค่า ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โหมดไฟวิดีโอ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ไฟสถานะบันทึก
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ควบคุมพัดลม
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รีโมทควบคุม IR
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทำสะอาดเซ็นเซอร์
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว พิกเซลแมปปิ้ง
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เวอร์ชั่น

แท็บ (เมนูของฉัน)

หมายเหตุ

  • ลำดับการแสดงแท็บเมนูในที่นี้จะแตกต่างจากการแสดงจริง