ความไวสัมผัส

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดความไวในการสั่งงานโดยการสัมผัส

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส][ความไวสัมผัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ไวต่อการสัมผัส:
ความไวต่อการสัมผัสจะดีกว่าการใช้ [ปกติ]
ปกติ:
กำหนดความไวต่อการสัมผัสเป็นปกติ

คำแนะนำ

  • ถ้าท่านต้องการปิดใช้งานการสั่งงานโดยการสัมผัสที่จอภาพ ให้ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] เป็น [ปิด]

หมายเหตุ

  • แม้จะตั้งค่าความไวต่อการสัมผัสเป็น [ไวต่อการสัมผัส] หน้าจอสัมผัส/แผงสัมผัสอาจไม่สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับถุงมือที่ใช้