มุมภาพ

มุมภาพจะเปลี่ยนเป็นเทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรมหรือ APS-C/Super 35mm ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับ [ การถ่ายภาพ] และเลนส์ที่ติดตั้ง มุมภาพยังแตกต่างกันสำหรับการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอีกด้วย

มุมภาพที่เทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรม

ภาพแสดงมุมภาพเมื่อถ่ายภาพนิ่งและเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(A) เมื่อถ่ายภาพนิ่ง

(B) เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว (นอกจาก 4K 120p/ 100p)

(C) เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว (4K 120p/100p)


กล้องจะถ่ายด้วยมุมภาพที่เทียบเท่ากับรูปแบบฟูลเฟรมเมื่อตั้งค่า [ การถ่ายภาพ] ไว้ที่ [ปิด]


มุมภาพเทียบเท่ากับขนาด APS-C/Super 35mm

ภาพแสดงมุมภาพเมื่อถ่ายภาพนิ่งและเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(A) เมื่อถ่ายภาพนิ่ง

(B) เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Full-HD)


กล้องจะถ่ายด้วยมุมภาพที่เทียบเท่ากับขนาด APS-C หรือ Super 35mm เมื่อตั้งค่า [ การถ่ายภาพ] ไว้ที่ [เปิด] มุมรับภาพจะมีค่าประมาณ 1.5 เท่าของความยาวโฟกัสที่ระบุที่เลนส์ สำหรับทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K ได้ เมื่อตั้งค่า [ การถ่ายภาพ] เป็น [เปิด]