จุดปรับจุดวัดแสง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดว่าจะปรับตำแหน่งของการวัดแสงเฉพาะจุดตามพื้นที่โฟกัสหรือไม่ เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็นพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

 • [จุด: S]/[จุด: M]/[จุด: L]
 • [จุดขยาย]
 • [ติดตาม: จุด S]/[ติดตาม: จุด M]/[ติดตาม: จุด L]
 • [ติดตาม: จุดขยาย]

 1. MENU (ระดับแสง/สี) → [วัดแสง][จุดปรับจุดวัดแสง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

กลางภาพ:
ตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดไม่ได้ทำงานไปพร้อม ๆ กับพื้นที่โฟกัส แต่วัดความสว่างที่ตรงกลางตลอดเวลา
เชื่อมโยงจุดโฟกัส:
ตำแหน่งการวัดแสงเฉพาะจุดทำงานไปพร้อม ๆ กับพื้นที่โฟกัส

หมายเหตุ

 • แม้ตำแหน่งของการวัดแสงเฉพาะจุดจะสัมพันธ์กับตำแหน่งเริ่มต้นของฟังก์ชั่น [ติดตาม] แต่จะไม่สัมพันธ์กับการติดตามวัตถุ
 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็นพารามิเตอร์ต่อไปนี้ ตำแหน่งของการวัดแสงเฉพาะจุดจะถูกล็อคไว้ที่ตรงกลาง
  • [กว้าง]
  • [โซน]
  • [กำหนดกลางภาพ]
  • [ติดตาม: กว้าง]/[ติดตาม: โซน]/[ติดตาม: กำหนดเป็นกลางภาพ]