เล่นภาพต่อเนื่องช่วง

เปิดดูภาพที่ถ่ายไว้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การถ่ายภาพช่วงเวลา

  1. MENU(เล่น) → [ดูภาพ][เล่นภาพต่อเนื่องช่วง]
  2. เลือกกลุ่มรูปภาพที่ท่านต้องการเปิดดูภาพ แล้วกดตรงกลางปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ในหน้าจอเปิดดูภาพ ท่านสามารถเริ่มเปิดดูภาพแบบต่อเนื่องโดยกดปุ่มลงขณะแสดงรูปภาพหนึ่งในกลุ่ม
  • ท่านสามารถกลับเข้าสู่การดูภาพ หรือหยุดโดยกดปุ่มลงระหว่างเปิดดูภาพ
  • ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วการแสดงภาพโดยหมุนปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง หรือปุ่มควบคุมระหว่างเปิดดูภาพ ท่านสามารถเปลี่ยนความเร็วในการเล่นโดยการเลือก MENU (เล่น) → [ดูภาพ][ความเร็วเล่น ช่วง] ได้เช่นกัน
  • ท่านสามารถแสดงภาพที่ถ่ายด้วยการถ่ายภาพต่อเนื่องในแบบต่อเนื่องได้ด้วยเช่นกัน