เวลาขยายโฟกัส (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าระยะเวลาที่ภาพถูกขยายด้วยฟังก์ชั่น [ขยายอัตโนมัติ MF] หรือ [ขยายโฟกัส]

  1. MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][เวลาขยายโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

2 วินาที:
ขยายภาพเป็นเวลา 2 วินาที
5 วินาที:
ขยายภาพเป็นเวลา 5 วินาที
ไม่จำกัด:
ขยายภาพจนกระทั่งท่านกดปุ่มชัตเตอร์