การใช้ปุ่มเลือก

ท่านสามารถเลื่อนพื้นที่โฟกัสได้โดยการกดปุ่มเลือกในทิศทางขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่จะเปิดใช้งานเมื่อกดที่ตรงกลางปุ่มเลือกได้เช่นกัน

 • วางนิ้วลงที่ด้านบนของปุ่มเลือก เพื่อให้ใช้งานได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 • ท่านสามารถเลื่อนพื้นที่โฟกัสเมื่อตั้ง [บริเวณปรับโฟกัส] เป็นพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  • [โซน]
  • [จุด: S] / [จุด: M] / [จุด: L]
  • [จุดขยาย]
  • [ติดตาม: โซน]
  • [ติดตาม: จุด S] / [ติดตาม: จุด M] / [ติดตาม: จุด L]
  • [ติดตาม: จุดขยาย]
 • ในการตั้งค่าเริ่มต้น ฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] จะถูกกำหนดให้กับตรงกลางของปุ่มเลือก