จำกัดบริเวณโฟกัส (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

โดยการจำกัดประเภทการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสที่ใช้ได้ไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] ได้เร็วขึ้น

  1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][จำกัดบริเวณโฟกัส] → ทำเครื่องหมายถูกที่พื้นที่โฟกัสที่ท่านต้องการใช้ จากนั้นเลือก [ตกลง]
    ประเภทของพื้นที่โฟกัสที่ทำเครื่องหมาย (เครื่องหมายถูก) ไว้ จะใช้เป็นการตั้งค่าได้

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านกำหนด [สลับบริเวณปรับโฟกัส] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] พื้นที่โฟกัสจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านกดคีย์ที่กำหนดไว้ โดยการจำกัดประเภทของพื้นที่โฟกัสที่เลือกได้ด้วย [จำกัดบริเวณโฟกัส] ไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสที่ท่านต้องการได้เร็วขึ้น

หมายเหตุ

  • ประเภทของพื้นที่โฟกัสที่ท่านไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกไว้ไม่สามารถเลือกได้โดยใช้ MENU หรือเมนู Fn (ฟังก์ชั่น) ในการเลือกพื้นที่โฟกัส ให้ทำเครื่องหมายถูกโดยใช้ [จำกัดบริเวณโฟกัส]
  • หากท่านลบเครื่องหมายถูกสำหรับพื้นที่โฟกัสที่บันทึกไว้ด้วย [สลับ AF แนวตั้งนอน] หรือ [บันทึกบริเวณ AF] การตั้งค่าที่บันทึกไว้จะเปลี่ยนแปลง