รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

เลือกรูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][รูปแบบไฟล์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

รูปแบบไฟล์ คุณลักษณะ
XAVC HS 4K

บันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K ในรูปแบบ XAVC HS

รูปแบบ XAVC HS จะใช้ตัวแปลงสัญญาณ HEVC ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบีบอัดข้อมูลสูง กล้องนี้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยคุณภาพของภาพที่สูงกว่าภาพเคลื่อนไหวชนิด XAVC S โดยที่ข้อมูลมีขนาดเท่ากัน ภาพเคลื่อนไหวจะใช้การบีบอัดแบบ Long GOP

XAVC S 4K บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยความละเอียด 4K (3840×2160) ภาพเคลื่อนไหวจะใช้การบีบอัดแบบ Long GOP
XAVC S HD บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยความละเอียดระดับ HD (1920×1080) ภาพเคลื่อนไหวจะใช้การบีบอัดแบบ Long GOP
XAVC S-I 4K

บันทึกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ XAVC S-I

รูปแบบ XAVC S-I จะใช้การบีบอัดแบบ Intra สำหรับภาพเคลื่อนไหว รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการแก้ไขในภายหลังมากกว่าการบีบอัดแบบ Long GOP

XAVC S-I HD

บันทึกภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ XAVC S-I

รูปแบบ XAVC S-I จะใช้การบีบอัดแบบ Intra สำหรับภาพเคลื่อนไหว รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการแก้ไขในภายหลังมากกว่าการบีบอัดแบบ Long GOP

  • Intra/Long GOP คือรูปแบบการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว Intra จะบีบอัดภาพเคลื่อนไหวแต่ละเฟรม ในขณะที่ Long GOP จะบีบอัดหลายเฟรมพร้อมกัน การบีบอัดแบบ Intra มีการตอบสนองและความยืดหยุ่นที่ดีกว่าในการแก้ไข แต่การบีบอัดแบบ Long GOP มีประสิทธิภาพการบีบอัดที่ดีกว่า

หมายเหตุ

  • ในการดูภาพเคลื่อนไหว XAVC HS 4K บนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ท่านจำเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงซึ่งรองรับตัวแปลงสัญญาณชนิด HEVC
  • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K [ การถ่ายภาพ] จะถูกปิดใช้งาน และจะเป็น [ปิด] เสมอ
  • ถ้าใส่เลนส์ที่รองรับขนาด APS-C เท่านั้น ส่วนขอบของหน้าจออาจมืด เมื่อบันทึกภาพยนตร์ระดับ 4K ด้วยกล้องนี้ ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ที่รองรับขนาดฟูลเฟรม 35 มม.