เกี่ยวกับสเกลปรับซูม

อัตราซูมที่ใช้ร่วมกับการซูมของเลนส์จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดภาพที่เลือก

เมื่อ [อัตราส่วนภาพ] เป็น [3:2]

เต็มขนาด

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF อพติคัลซูมเท่านั้น (สมาร์ทซูม) ซูมภาพคมชัด ซูมดิจิตอล
L: 12M - ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0×
M: 5.1M ประมาณ 1.5× ประมาณ 3.1× ประมาณ 6.1×
S: 3.0M ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0× ประมาณ 8.0×


ขนาด APS-C

ขนาดภาพ JPEG/ขนาดภาพ HEIF อพติคัลซูมเท่านั้น (สมาร์ทซูม) ซูมภาพคมชัด ซูมดิจิตอล
L: 5.1M - ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0×
M: 3.0M ประมาณ 1.3× ประมาณ 2.6× ประมาณ 5.2×
S: 1.3M ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0× ประมาณ 8.0×