แสดงเฟรมโฟกัส (การดูภาพ)

กำหนดว่าจะแสดงกรอบโฟกัสรอบพื้นที่ที่กล้องโฟกัสหรือไม่ เมื่อท่านดูภาพนิ่ง

 1. MENU (เล่น) → [ตัวเลือกการเล่น][แสดงเฟรมโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่แสดงกรอบโฟกัสในระหว่างการดูภาพ
เปิด:
แสดงกรอบโฟกัสเป็นสีเขียวในระหว่างการดูภาพ

คำแนะนำ

 • แม้กรอบโฟกัสจำนวนมากจะแสดงขึ้นในระหว่างการถ่าย แต่เฉพาะที่กล้องโฟกัสจริงเพียงกรอบเดียวเท่านั้นที่จะแสดงในระหว่างการเปิดดูภาพ
 • แม้ในกรณีที่กรอบโฟกัสแสดงขึ้นรอบใบหน้าของวัตถุในขณะที่ถ่าย แต่กรอบโฟกัสจะแสดงรอบดวงตาในระหว่างการเล่น เมื่อตรวจพบดวงตา

หมายเหตุ

 • กรอบโฟกัสจะไม่แสดงบนภาพต่อไปนี้
  • ภาพนิ่งที่ถ่ายโดยการโฟกัสด้วยตัวเอง
  • ภาพเคลื่อนไหว
  • ภาพนิ่งที่สร้างขึ้นโดยใช้ [บันทึกภาพนิ่ง]
 • กรอบโฟกัสจะแสดงขึ้นบนหน้าจอการแสดงภาพเดียวเท่านั้น กรอบโฟกัสจะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอดัชนีภาพหรือภาพที่ขยาย
 • กรอบโฟกัสจะไม่แสดงขึ้นในระหว่างการแสดงภาพอัตโนมัติ
 • ถ้าท่านถ่ายภาพโดยจัดองค์ประกอบใหม่หลังจากที่ทำการโฟกัสอัตโนมัติแล้ว กรอบโฟกัสจะปรากฏขึ้นเหลื่อมไปจากวัตถุ
 • แม้ในกรณีที่กรอบโฟกัสแสดงขึ้น แต่วัตถุอาจไม่เข้าโฟกัสที่ตำแหน่งดังกล่าว
 • กรอบโฟกัสจะแสดงขึ้นในระหว่างการดูภาพ แม้ในกรณีที่ปิดการแสดงกรอบโฟกัสเมื่อถ่ายโดยใช้ฟังก์ชั่น [ออโต้เคลียร์บริเวณ AF] หรือ [แสดงบริเวณ AF-C] เมื่อตั้งค่า [แสดงเฟรมโฟกัส] เป็น [เปิด]