ชดเชย Ev ด้วยปุ่มหมุน

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถชดเชยระดับแสงด้วยปุ่มหมุนหน้าหรือหลังท่านสามารถปรับระดับแสงในช่วง -5.0 EV ถึง +5.0 EV

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดปุ่มหมุนเอง][ชดเชย Ev ด้วยปุ่มหมุน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ใช้การชดเชยระดับแสงด้วยปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง
ปุ่มหมุนหน้า / ปุ่มหมุนหลัง:
เปิดใช้การชดเชยระดับแสงด้วยปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง

หมายเหตุ

  • เมื่อฟังก์ชั่นชดเชยระดับแสงถูกกำหนดให้กับปุ่มหมุนด้านหน้าหรือด้านหลัง ฟังก์ชั่นอื่นๆที่ถูกกำหนดให้กับปุ่มหมุนนั้นก่อนหน้า จะถูกกำหนดให้กับอีกปุ่มหมุนหนึ่ง