บันทึกตั้งค่ากล้อง

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

  1. ตั้งค่ากล้องให้มีการตั้งค่าที่ท่านต้องการบันทึก
  2. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][บันทึกตั้งค่ากล้อง] → หมายเลขที่ต้องการ
  3. กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อยืนยัน

รายการที่สามารถบันทึกได้

  • ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นต่างๆ สำหรับการถ่ายภาพได้ รายการฟังก์ชั่นที่สามารถบันทึกได้จริงจะแสดงขึ้นในเมนูของกล้อง
  • รูรับแสง (ค่า F)
  • ความเร็วชัตเตอร์

การแก้ไขค่าที่บันทึกไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าไปสู่ค่าที่ต้องการ แล้วทำการบันทึกใหม่อีกครั้งลงบนหมายเลขโหมดเดิม

หมายเหตุ

  • สามารถเลือก M1 ถึง M4 ได้เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำในผลิตภัณฑ์เท่านั้น
  • เมื่อทำการบันทึกค่าให้กับการ์ดหน่วยความจำ จะใช้ได้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่เลือกไว้โดยใช้ [เลือกสื่อ] เท่านั้น
  • ไม่สามารถบันทึกการปรับเลื่อนโปรแกรม