การตรวจสอบกล้องและรายการที่ให้มาด้วย

ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บแสดงถึงจำนวนชิ้น

 • กล้อง (1)
 • แท่นชาร์จแบตเตอรี่ (1)

 • สายไฟ (1)*

  * อาจมีสายไฟให้มาพร้อมกับกล้องของท่านหลายเส้น ใช้เส้นที่เหมาะกับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

 • NP-FZ100 แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ (1)

 • สาย USB Type-C (1)

 • ชุดด้ามจับ XLR (1)

 • ชุดแท่นเสียบอุปกรณ์เสริม (แท่นเสียบอุปกรณ์เสริม (1), แผ่นปิดแท่นเสียบอุปกรณ์เสริม (1), สกรู (4))

 • ฝาปิดตัวกล้อง (1) (ติดอยู่บนกล้อง)

 • ฝาแท่นเสียบ (1) (ติดอยู่บนกล้อง)

 • ฝาแท่นเสียบด้ามจับ (1) (ติดอยู่กับด้ามจับ)

 • คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (1)
 • คู่มืออ้างอิง (1)