ความเร็วเลื่อน AF

ภาพเคลื่อนไหว

กำหนดความเร็วสำหรับการเลื่อนตำแหน่งโฟกัส เมื่อเป้าหมายของระบบโฟกัสอัตโนมัติมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (โฟกัส) → [AF/MF][ความเร็วเลื่อน AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

7 (เร็ว)/6/5/4/3/2/1 (ช้า):
เลือกค่าที่เร็วขึ้นเพื่อให้โฟกัสวัตถุรวดเร็วยิ่งขึ้น
เลือกค่าที่ช้าลงเพื่อให้โฟกัสวัตถุนุ่มนวลยิ่งขึ้น