เนื้อหาของบทนี้

สารบัญต่อไปนี้จะแสดงคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในบทนี้ (“การปรับแต่งค่ากล้อง”) ท่านสามารถข้ามไปยังหน้าที่อธิบายแต่ละฟังก์ชั่นได้โดยการเลือกชื่อของรายการนั้นๆ

คุณสมบัติการปรับแต่งของกล้อง


กำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยไปยังปุ่ม (ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง)


การเปลี่ยนฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนชั่วคราว (การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน)


การลงทะเบียนและการเรียกการตั้งค่ากล้อง

การลงทะเบียนฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยไปยังเมนูฟังก์ชั่น

การลงทะเบียนฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยไปยังเมนูของฉัน

การปรับการตั้งค่ากล้องสำหรับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแยกกัน

การกำหนดฟังก์ชั่นของแหวน/ปุ่มหมุน

การบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยการกดปุ่มชัตเตอร์

การตั้งค่าจอภาพ