ไฟช่วย AF

ภาพนิ่ง

แสงไฟช่วย AF จะช่วยส่องไฟ เพื่อให้โฟกัสได้ง่ายขึ้นบนวัตถุในที่มืด ในระหว่างการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งและการล็อคโฟกัส แสงไฟช่วย AF จะสว่างขึ้นเพื่อให้กล้องสามารถโฟกัสได้โดยง่าย

ถ้าติดตั้งแฟลชที่มีฟังก์ชั่นไฟช่วย AF เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface เมื่อแฟลชติดสว่าง ไฟช่วย AF ของแฟลชจะติดสว่างด้วย

 1. MENU (โฟกัส) → [AF/MF][ไฟช่วย AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
แสงไฟช่วย AF จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติในสถานที่มืด
ปิด:
ไม่ใช้แสงไฟช่วย AF

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถใช้งาน [ไฟช่วย AF] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น]
  • เมื่อตั้งค่า [ โหมดโฟกัส] เป็น [AF ต่อเนื่อง] หรือ [AF อัตโนมัติ] และวัตถุกำลังเคลื่อนไหว (เมื่อตัวแสดงโฟกัส /ติดสว่าง)
  • เมื่อ [ขยายโฟกัส] เปิดอยู่
  • เมื่อติดอะแดปเตอร์แปลงเมาท์
 • แสงไฟช่วย AF จะส่องฉายไฟที่สว่างมาก ถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่ามองตรงไปที่แสงไฟช่วย AF ในระยะใกล้