ขยายโฟกัสเริ่มต้น (ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่ากำลังขยายเริ่มต้นสำหรับ [ขยายโฟกัส] ในโหมดการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][ขยายโฟกัสเริ่มต้น] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

x1.0:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายเดียวกับหน้าจอถ่ายภาพ
x4.0:
แสดงภาพขยาย 4.0 เท่า