สลับ JPEG/HEIF

ภาพนิ่ง

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ (JPEG / HEIF) ของภาพนิ่งที่ต้องการบันทึก

รูปแบบ JPEG รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทั่วไป ท่านสามารถดูและแก้ไขไฟล์ JPEG ในสภาพแวดล้อมระบบต่างๆ ได้ รูปแบบ HEIF ให้ประสิทธิภาพในการบีบอัดข้อมูลสูง กล้องสามารถบันทึกภาพด้วยคุณภาพสูงและมีขนาดไฟล์เล็กในรูปแบบ HEIF ท่านอาจไม่สามารถดูหรือแก้ไขไฟล์ HEIF ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ในการเล่นภาพนิ่งในรูปแบบ HEIF สภาพแวดล้อมของระบบจะต้องรองรับ HEIF ด้วย ท่านสามารถรับชมภาพนิ่งที่มีคุณภาพสูงได้โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีผ่าน HDMI

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][สลับ JPEG/HEIF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

JPEG:
ทำการปรับแต่งทางดิจิตอลสำหรับไฟล์ RAW แล้วบันทึกเป็นรูปแบบ JPEG การตั้งค่านี้ให้ความสำคัญกับความเข้ากันได้
HEIF(4:2:0):
ทำการปรับแต่งทางดิจิตอลสำหรับไฟล์ RAW แล้วบันทึกเป็นรูปแบบ HEIF (4:2:0) การตั้งค่านี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพและประสิทธิภาพในการบีบอัดข้อมูล
HEIF(4:2:2):
ทำการปรับแต่งทางดิจิตอลสำหรับไฟล์ RAW แล้วบันทึกเป็นรูปแบบ HEIF (4:2:2) การตั้งค่านี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของภาพ

คำแนะนำ

  • ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับ [สลับ JPEG/HEIF] รายการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบไฟล์ ([รูปแบบไฟล์] เป็นต้น) จะเปลี่ยนเป็น JPEG หรือ HEIF.

หมายเหตุ

  • ไฟล์ภาพ HEIF ที่บันทึกด้วยกล้องนี้จะไม่สามารถแสดงบนกล้องอื่นๆ ที่ไม่รองรับรูปแบบไฟล์ HEIF ระวังอย่าลบไฟล์ภาพ HEIF โดยไม่ตั้งใจ ด้วยการฟอร์แม็ตการ์ดหน่วยความจำหรือการลบไฟล์
  • เมื่อบันทึกภาพเป็นรูปแบบ HEIF โดยตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [ปิด] ภาพจะถูกบันทึกด้วยขอบเขตสี sRGB เมื่อตั้งค่า [ภาพนิ่ง HLG] เป็น [เปิด] ภาพจะถูกบันทึกในขอบเขตสี BT.2100 (ช่วงสีBT.2020)