ไฟสถานะบันทึก

ตั้งค่าว่าจะให้เปิดไฟบันทึกภาพระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า][ไฟสถานะบันทึก] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิดทั้งหมด:
เปิดไฟบันทึกภาพทุกดวง
ปิดไฟหน้าเท่านั้น:
ไม่เปิดไฟบันทึกภาพด้านหน้า แต่เปิดไฟบันทึกภาพด้านหลังและปุ่ม REC (การบันทึก)
ปิดทั้งหมด:
ไม่เปิดไฟบันทึกภาพเลย

คำแนะนำ

  • เปลี่ยนการตั้งค่าไฟบันทึกภาพเมื่อมีวัตถุที่สะท้อนแสง เช่น แก้ว อยู่ในทิศทางที่ถ่ายภาพ
  • ปุ่ม REC (การบันทึก) ที่ด้านบนจะติดสว่างพร้อมกับไฟบันทึกภาพที่ด้านหลัง