เรตติ้ง

ท่านสามารถให้คะแนนภาพที่บันทึกตามระดับจำนวนดาว (-) เพื่อให้หาภาพได้ง่ายขึ้น

  1. MENU(เล่น) → [การเลือก/ข้อความ][เรตติ้ง]
    หน้าจอเลือกคะแนนภาพจะปรากฏขึ้น
  2. กดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม เพื่อแสดงภาพที่ต้องการให้คะแนน จากนั้นกดตรงกลาง
  3. เลือกระดับของ (เรตติ้ง) โดยกดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่ม
  4. กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่าคะแนน

คำแนะนำ

  • ท่านยังสามารถให้คะแนนเมื่อดูภาพโดยใช้คีย์กำหนดเอง กำหนด [เรตติ้ง] ให้กับคีย์ที่ต้องการ โดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ไว้ล่วงหน้า จากนั้นกดคีย์กำหนดเองขณะดูภาพที่ต้องการให้คะแนน ระดับของ (เรตติ้ง) จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่กดคีย์กำหนดเอง
  • การกำหนดเรตติ้งด้วยฟังก์ชั่น [วิธีการข้ามภาพ] ช่วยให้ท่านสามารถค้นหาภาพที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว